– Vi har också förlängt ob på helgerna med en timme. Nu gäller det fram till klockan sju på morgonen, säger Kommunals ombudsman Mario Gavran.

Lönerna i det nya avtalet som berör omkring 2 500 anställda i kommunala trafikföretag höjs från och med den 1 oktober i år där löneutrymmet ska vara 501 kronor som lägst.

Ingen är garanterad en viss löneökning. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt.

Den 1 oktober 2021 är löneutrymmet som lägst 510 kronor och den 1 oktober 2022 lägst 520 kronor.

– Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona, enligt ett pressmeddelande.

Avtalet gäller till och med den 30 september 2023.

Lägstalönerna höjs med 5,4 procent under avtalsperioden. Ersättningar, förutom OB, höjs med 5,4 procent också.

Nytt är också en kompensation, precis som i SKR-avtalet för kommun- och regionanställda för den som tidigarelägger eller senarelägger sin huvudsemester med som högst 5 000 kronor. 

Samma regler som i SKR-avtalet blir det också vad gäller övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning. Det ska ske efter 18 månader.

Två arbetsgrupper tillsätts. Den ena ska se över den lokala lönebildningen med individuell lönesättning, som man från Kommunals sida inte tycker fungerar.

Den andra gruppen ska titta på problemen med delade turer och ramtider.

– Även om det inte är ett lika stort problem som på bussbranschavtalet (Bussarbetsgivarna) så är det också på det här avtalsområdet långa dagar och kort tid för återhämtning, säger Mario Gavran, Kommunal.