Kommunal har tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivaralliansen för anställda på nöjesparken i Göteborg.

Avtalet innehåller en låglönesatsning som innebär att lönerna för tillsvidareanställda ska räknas upp till 26 100 kronor innan avsättning görs till den så kallade lönepotten. Det är utifrån den som lönerna sedan fördelas individuellt och differentierat.

En nyhet i avtalet är att arbetsgivarna tidigare ska börja göra inbetalningar till avtalspensionen. I dag startar inbetalningarna vid 25 års ålder. Under de tre kommande åren kommer åldern stegvis sänkas till 22 år. Detta gynnar alltså de yngre.

– Framtidens pensionärer får en högre pension eftersom de får inbetalat mycket tidigare, säger Lars Fischer, ombudsman, Kommunal.

Anställda på nöjesparken har så kallade Lisebergsdagar som ger rätt till extra ledighet. Nu omvandlas dagarna till ett arbetstidskonto där ledigheten kan tas ut i timmar när verksamheten så tillåter. Under 2021 kommer ytterligare åtta timmar läggas till kontot. För 2021 finns totalt 21 timmar per anställd.

– De åtta extra timmarna på arbetstidskontot är en plusbonus, säger Lars Fischer.

Kort om avtalet:

Kommunals avtal med Arbetsgivaralliansen för Liseberg gäller från den 1 augusti 2020 till och med den 31 december 2022.

Löneökningar från den 1 augusti 2020 med i genomsnitt 878 kronor per månad och från den 1 januari 2022 med i genomsnitt 710 kronor per månad.

Lägstalönerna höjs den 1 augusti 2020 med 2,7 procent och den 1 januari 2022 med 2,15 procent.

Ersättningarna höjs i förhållande till löneökningarna.