– Det är oerhört viktigt med bra anställningsvillkor inom äldreomsorgen annars kan inte våra medlemmar rekrytera medarbetare, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Men orsaken till att äldreomsorgen blev så hårt drabbad av pandemin i våras, är den stora smittspridningen i samhället i stort, anser Vårdföretagarna. Det var också något som Coronakommissionen i sin rapport lyfte fram som huvudförklaring.

– När vi i en enkätstudie, men också i analyser av Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens statistik, letat efter sambanden så hittade vi ett, och det var sambandet mellan den stora allmänna smittspridningen och hur hårt äldreboenden drabbades. Men det betyder inte att de andra parametrarna inte är viktiga, säger Sabina Joyau.

Vad kan ni göra för att era medlemsföretag ska kunna erbjuda bättre anställningsvillkor för sin personal?

– Det Vårdföretagarna gör är att vi är överens med Kommunal om en uppsättning bra villkor för medarbetarna i och med att vi tecknar kollektivavtal med Kommunal. Där är vi överens om vad som är bra villkor.

Äldreomsorg.

Svårt att höja bemanningen

Covid-19

Nyheter

Liksom SKR är Vårdföretagarna skeptiska till att införa något sorts minimibemanning inom äldreomsorgen. Argumentet är att det ser så olika ut på olika boenden. Och att golvet riskerar att bli ett tak.

– Jag är rädd för att om man sätter en numerär för hur mycket personal man ska ha per äldre eller per boende, att man just hamnar på miniminivåer och att man då inte vinnlägger sig om att ha den bemanning som krävs för vårdtyngden eller omsorgsbehoven.

Sabina Joyau vill nu se en fördjupad diskussion om vad som ska göras för att äldreomsorgen ska stå bättre rustad i framtiden

– Om man ska säga något positivt som pandemin fört med sig är det väl att äldreomsorgen nu ändå är på agendan. Också för många politiker, säger hon.