– De tycker att det är en bra satsning men de vill inte gå med på våra yrkanden utan att försämra anställningsvillkoren, säger Johan Ingelskog.

Exakt vilka försämringar Vårdföretagarna/Almega föreslår vill inte Johan Ingelskog gå in på.

–  Men det är en lista med en rad försämringar i kollektivavtalen. Vi vill ha bättre anställningsvillkor, inte sämre, säger han.

Per Östlund, förhandlingschef hos Vårdföretagarna håller inte med om att man föreslagit försämringar.

– Så ser inte jag det. Vi försöker bli överens om en helhet helt enkelt.

Kan du bekräfta att ni just nu står långt från varandra?

– Vi är inte överens, men vi har fört ganska långtgående diskussioner och försökt bli klara. Men nu har vi pausat. 

Han bekräftar dock att frågan om extra löneutrymme för yrkesutbildade är svårlöst.

– Det är ett krav från Kommunal att det ska vara en extra satsning på yrkesutbildade. Det är en helhet, så då är frågan hur vi ska göra med andra saker. En förhandling är alltid frågan om att ge och ta, säger Per Östlund.

Per Östlund.
Per Östlund, Vårdföretagarna.

Detta gäller alltså förhandlingarna om nya avtal för privat äldreomsorg med Vårdföretagarna samt avtalen för vård och behandling och personlig assistans med samma arbetsgivarorganisation.

Även ambulansavtalet med Vårdföretagarna förhandlas just nu, men där är det lite lättare säger Johan Ingelskog. Men problemen med att få gehör för satsningen på yrkesutbildade gäller också friskolevatalet med Almega Tjänsteföretagen, enligt Johan Ingelskog.

Nya preliminära träffar är inbokade till början av januari för samtliga dessa avtal, som löper ut på nyårsafton men förlängs med automatik till dess parterna antingen bestämmer sig för fortsatta förhandlingar eller om förhandlingarna strandas. 

– Har de inte ändrat inställning då när vi träffas så finns det inget att förhandla om, säger Johan Ingelskog.

Hur bedömer du risken för konflikt?

– Jag brukar annars inte uttala mig om det, men den risken är stor.

Vårdföretagarnas förhandlingschef är mer hoppfull.

– Jag räknar med att vi blir överens efter helgerna. Vi ha bara inte kunnat bli det nu, säger Per Östlund.