29 procent av de 2228 arbetsplats- och skyddsombud som besvarat Kommunals enkät i december tror inte att arbetsgivaren klarar bemanningen under de kommande helgerna utan att ordinarie personal måste arbeta extra. 53 procent däremot svarar ja på frågan.

Kommunal har sedan i våras återkommande tagit tempen på skyddssituationen i äldreomsorgen och nu alltså gjort en ny enkät i december. När det gäller tillgången till skyddsutrustning, ser det ungefär likadant ut som när samma mätning gjordes i november.

Förbundet har också sammanställt alla enkäter man skickat ut och där kan man se att situationen har förbättrats avsevärt, men att brister fortfarande finns.

Vecka 16 var det 29 procent av de svarande som uppgav att det fanns situationer där personal arbetade utan rätt skyddsutrustning. I november och december är den siffran nere på 14 procent.

I våras under en vecka svarade, när det var som sämst, 60 procent av ombuden att det fanns tillgång till skyddsutrustning för att skydda sig själva och omsorgstagare. I december var den siffran upp i 97 procent.