– Totalvärdet här är högre än på andra avtal eftersom man sedan får kortare nattarbetstid och högre ersättning för jour och beredskap, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Formuleringarna kring löneutrymmet ser lite annorlunda ut i det här avtalet, som upphör vid årsskiftet 2021/2022. Från och med den 1 november i år ska lönerna öka med i genomsnitt 1,7 procent. Det genomsnittliga löneutrymmet ska lägst vara 435 kronor. Och den 1 november 2021 ska lönerna öka med i genomsnitt 1,7 procent och det genomsnittliga löneutrymmet ska då vara lägst 440 kronor.

Utöver det ska i genomsnitt 0,3 procent vid båda tillfällena gå till yrkesutbildade, precis som i kommun- och regionavtalet.

Lönerna fördelas lokalt och individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.

De stora förbättringarna sker från och med 2022 då alltså det stora avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona ska börja gälla på området. Då genomförs de förändringar som Kommunal och SKR/Sobona kommit överens om vad gäller arbetstid natt. Det innebär att i dessa företag sänks heltidsmåttet med fyra timmar från 38,25/vecka till 34,20 timmar/vecka.

För vissa företag ska detta ske stegvis.

– Det blir en övergångslösning. Samma sak med jour- och beredskapshöjningen, den ska införa stegvis, säger John Nilsson.

Färdtidsersättning räknas upp med tre procent i april 2021, likaså ersättningen vid förskjuten arbetstid. Jour- och beredskapsersättning räknas upp med fem procent den 1 april 2021.

Ob-tilläggen rörs inte utan höjs först i samband med att det stora SKR-avtalet gäller på området.

I samband med övergången ökar också antalet semesterdagar vid 40 och 50 års ålder.

Avtalet berör, enligt Sobona, 700-800 anställda.