Besvikelsen och ilskan är stor på akutmottagningen. Flera pratar om att säga upp sig. Samtidigt är pandemin inne i ett kritiskt skede. Även sjuksköterskorna är upprörda. I ett brev till sjukhusledningen lyfter de att förändringen av undersköterskornas ersättningar upplevs som en förolämpning, att yrkesgruppens kompetens är ovärderlig och varnar för massuppsägningar. Både sjuksköterskor och läkare har skrivit under en namninsamling till stöd för undersköterskorna.

Ändå ligger beslutet kvar. Från årsskiftet försvinner poängmodellen för ob-tillägg på kvällar och helger. Undersköterskorna förlorar mellan 4 000 kronor och 7 000 kronor i månaden på det. Frida Edberg som jobbar halvtid har räknat ut att hon förlorar drygt 2 000 kronor i månaden.

Samtidigt är pressen på sjukvården i Norrtälje stor.

– Vi sliter som bara den med covidpatienterna. Vi står först i ledet, alla med feber eller andningsbesvär är covid för oss, säger Frida Edberg.

Men från årsskiftet gäller ob-tilläggen i Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. För att kompensera de förändrade ersättningarna är alla tolv undersköterskor på akuten garanterade en lönehöjning på 500 kronor. Till det kommer ytterligare 500 kronor per individ, men den summan ska fördelas individuellt, vilket betyder att någon kan bli utan och andra kan få 2 000 kronor.

 – Det är bedrövligt att det är så lite, jag trodde att de skulle kompensera för det som vi förlorar, säger Frida Edberg.

Undersköterskorna kommer att fortsätta kämpa.

– Vi vill ha dubbel ob-ersättning på samma sätt som sjuksköterskorna har, säger Frida Edberg.

Krav ställs också på samma villkor som sjuksköterskorna när det gäller arbetstidskonto och så kallad kvarstannarbonus som ger extra ledighet utifrån anställningstid.

Kommunal har varnat för att de nya ersättningarna kan skapa oro i en välfungerande arbetsgrupp där många har lång erfarenhet.

­– Det är ett rent arbetsgivarbeslut att säga upp avtalet. Vi har verkligen drivit på och försökt på flera sätt. Det är klart att man känner sig maktlös, säger Lotta Svenander, ordförande för Kommunal i Norrtälje.

Karin Larshagen är förhandlingsansvarig HR-strateg på kommun- och regionägda Vårdbolaget Tiohundra AB som driver Norrtälje sjukhus. Hon förklarar att Tiohundra agerar utifrån att avtalet under flera år avvecklats steg för steg på andra sjukhus inom Region Stockholm. Men även för att ersättningarna ska vara lika på hela sjukhuset.

– Självklart blir det en skillnad i månadsinkomst. Grundprincipen är att ett viktigt arbete ska ersättas på samma sätt som på andra enheter, säger Karin Larshagen.

Akutmottagningen beskriver hon som en välfungerande verksamhet trots hög arbetsbelastningen. Hon förstår dock att undersköterskor kan komma att säga upp sig.

– Det kan vara så att man känner besvikelse, men vi hoppas att man vill stanna kvar. Poängavtalet kan vara svårt att återfinna på en annan arbetsplats, säger Karin Larshagen.

Undersköterskornas krav på att få ersättningar som liknar sjuksköterskornas bemöter hon med att det finns ett avtal som förhandlats fram centralt i Region Stockholm.

– Där har Vårdförbundet växlat in andra former av ersättningar som fanns tidigare. Men Kommunal har inte haft det läget att de kunnat växla in ersättningar på samma vis, säger Karin Larshagen.