Lönerna höjs med 828 kronor den 1 december i år samt med 682 kronor den 1 maj 2022. I detta ingår en extralönesatsning samtidigt som en avräkning görs för en pensionsavsättning på 0,9 procent.

– Det gör att det blir varken minus eller plus. Löneökningen är prick 5,4 procent, säger Maria Hansson, ombudsman på Kommunal.

Löneökningarna är räknade på heltid, de fördelas individuellt och differentierat. Inga individgarantier finns. Medellönen på avtalet är cirka 27 500 kronor.

Kommunala bolag som förvaltar offentliga lokaler har cirka 2 000 anställda, av dem är cirka 1600 medlemmar i Kommunal.

Kort om avtalet:

Kommunals avtal med Fastigo gäller från den 1 december 2020 till den 30 april 2023.

Löneökningar med i genomsnitt 828 kronor på heltid den 1 december 2020 och 682 kronor den 1 maj 2022.

Lägstalönerna höjs till 24 128 kronor för den som fyllt 20 år och är heltidsanställd den 1 december 2020.

Lägstalönerna höjs till 24 810 kronor för den som fyllt 20 år och är heltidsanställd den 1 maj 2022.

Ersättningar och tillägg höjs med 2,45 procent den 1 maj 2021 och med 3,06 procent den 1 maj 2022.