Kommunal hade gjort en stor enkät till arbetsplatsombud, skyddsombud och regionala skyddsombud. Siffrorna visade att 75 procent av de svarande skyddsombuden inom hemtjänsten kände oro över tillgången till skyddsutrustning. 68 procent av de svarande på äldreboenden svarade likadant. Ett av fyra skyddsombud på äldreboenden berättade att man ibland jobbat utan skyddsutrustning.

Kommunals ordförande Tobias Baudin hade med sig siffrorna till ett möte med socialminister Lena Hallengren (S) den 27 mars. Enligt rapporten upplevde han att ministern inte tog till sig siffrorna. Inget gjordes.

En vecka senare deltog Johan Ingelskog från Kommunal på ett möte med Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten, Hallengrens statssekreterare, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner och flera fackförbund. Ingelskog upprepade där oron från medlemmarna.

– Jag framförde att situationen var mycket problematisk. Det saknades rutiner och skyddsutrustning och möjlighet att följa och utföra de basala hygienrutinerna inom hemtjänsten. Jag sade att det skulle bli svårt för oss att inte lägga skyddsstopp om man inte gjorde något. Responsen blev ganska obefintlig.

Johan Ingelskog, Kommunal.
Johan Ingelskog, Kommunal.

Enligt rapporten avfärdade Tegnell siffrorna och menade att han stämt av med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och att läget var ”under kontroll”.

Johan Ingelskog är kritisk till att åtgärder uteblev.

– Jag framförde då igen att det är möjligt att SKR frågat verksamhetschefer, men att våra underökningar byggde på skyddsombud som finns på arbetsplatserna, direkt i verksamheten. Jag tycker att de borde ha agerat på något sätt. Jag vill inte skjuta in mig speciellt på Folkhälsomyndigheten, men det som hände var att man hade hemliga möten bakom Kommunals rygg.

Han syftar då på de möten som ledde till att Kommunal till slut anmälde Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen för att verket ansågs ha gått arbetsgivarna i SKR till mötes om att rätten till skyddsutrustning ska avgöras av lokala riskbedömningar och inte nationella krav.

I en skriftlig kommentar till Kommunalarbetaren skriver Folkhälsomyndighetens presstjänst: ”Det här är frågor som du bör ställa till SKR, eller eventuellt Socialstyrelsen. Folkhälsomyndighetens uppdrag har inte med äldreomsorgens operativa verksamhet att göra.”

Lena Hallengren skriver i en kommentar till KA att regeringen tidigt förstod att regionernas och kommunernas beredskap vad gäller skyddsutrustning inte var långsiktigt uthållig. Därför uppdrog de åt länsstyrelserna att hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.