Det är skyddsombuden i Kommunal som har fått svara på flera frågor om arbetsmiljön. I ett uttalande är förbundsordförande Tobias Baudin upprörd över det som kommer fram:

– Det är bedrövliga siffror och väldigt slapphänt skött från arbetsgivarnas sida.

Ur rapporten:

  • 22 procent av skyddsombuden uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • 11 procent säger att det inte finns en skyddskommitté eller samverkansgrupp. Det trots att de jobbar på ställen med minst 50 anställda och att lagen då kräver detta.
  • 47 procent uppger att jobbet är så stressigt att de minst en dag i veckan varken hinner prata eller tänka på något annat än jobbet.
  • 19 procent uppger att våld eller hot förekommer minst en dag i veckan.

Några branschsiffror:

  • 51 procent av skyddsombuden inom förskola och skola säger att de har rätt till någon rast eller måltiduppehåll utöver lunchen.
  • 77 procent av skyddsombuden inom räddningstjänsten säger att arbetspass längre än åtta timmar förekommer dagligen.
  • 90 procent av skyddsombuden inom funktionshinderomsorgen deras pauser inte är schemalagda.

Svarsfrekvensen var 31,3 procent. 6 384 skyddsombud besvarade frågorna.