Upprördheten på sociala medier bland fackligt och politiskt aktiva har varit stor sedan det i fredags stod klart att Kommunal tillsammans med IF Metall hoppat på PTK:s och Svenskt Näringslivs uppgörelse om förändrat anställningsskydd – dock efter att ha fått igenom flera förbättringar. Men bland fackligt aktiva inom Kommunal verkar många nöjda. En av dem är Lovisa Loan Sundman, huvudskyddsombud i sektionen Skola-service i Stockholm.

– Första reaktionen blev vafan, har vi gått med på något som vi inte borde gått med på? Sedan läste jag på och fick en annan uppfattning. Det är förbättringar för våra medlemmar, säger Lovisa Loan Sundman.

Hon syftar framför allt på att det enligt överenskommelsen, som regeringen och samarbetspartierna har sagt ska bli lag, ska gå snabbare att få en fast anställning.

– Arbetsgivarna staplar ju visstidanställningar och vikariat på varandra, så att folk aldrig får en fast anställning. Som visstidsanställd får du också en möjlighet att plugga, det ökar också chansen att få en tillsvidareanställning, säger Lovisa Loan Sundman.

Kritiker har menat att det bara innebär att arbetsgivaren kommer att ”lasa ut” personer ännu tidigare och avsluta visstidanställningen efter ett år i stället för två år, för att slippa tillsvidarenställa. Lovisa Loan Sundman tror inte att det kommer bli ett stort problem eftersom även arbetsgivaren har ett behov av kontinuitet och rekryteringsbehoven är stora.

Lovisa Loan Sundman, huvudskyddsombud Kommunal

När det gäller förändringarna av saklig grund för uppsägning till det som ska kallas sakliga skäl, tolkar hon det som att det inte ska bli så stora förändringar mot hur det fungerar i dag. Enligt hennes uppfattning kommer bevisbördan fortfarande ligga på arbetsgivaren och uppsägningar kommer fortsatt inte kunna ske godtyckligt.

– Vi som förhandlar kommer att behöva förhandla lite hårdare, men på det hela taget innebär det här förbättringar, särskilt jämfört med vad utredningen föreslog.

Det här kommer att göra det lättare att sparka fackligt aktiva, genom att säga att de har samarbetssvårigheter. Argumenten som förs fram är att det här redan är praxis i Arbetsdomstolen, men ska vi då cementera det?

Daniel Wiklund-Langs, barnskötare och arbetsplatsombud

En förtroendevald som är förbannad på att Kommunal gått med på uppgörelsen är Daniel Wiklund-Langs, barnskötare och arbetsplatsombud i Stockholm.

– Det mest grundläggande är att det går emot ett gemensamt taget beslut i LO. Vi sa att vi inte skulle göra det här, säger Daniel Wiklund-Langs.

Men han tycker också att uppgörelsen i sak är dålig och innebär stora försämringar.

– Det här kommer att göra det lättare att sparka fackligt aktiva, genom att säga att de har samarbetssvårigheter. Argumenten som förs fram är att det här redan är praxis i Arbetsdomstolen, men ska vi då cementera det? Det finns flera sådana argument, att det skulle blivit ännu värre annars. Men det är inte argument för att gå med på det. Man skulle sagt att ni vill tvinga oss att förhandla, nej, då blir det politisk strejk, säger Daniel Wiklund-Langs.

Tobias Baudin, Kommunal.

Förändringar av las

Baudin: Blir bättre för medlemmarna

Nyheter

Han tycker att Kommunal tillsammans med övriga LO skulle låtit regeringen hantera frågan och gått i opposition mot försämringar, i stället för att skriva under dem själva.

– Låt Löfven införa försämringar i så fall och låt facket vara i opposition. Det blir ju försämringar oavsett. Ta ut alla arbetare i politisk strejk så får vi se hur många som tycker det är en bra grej när folk inte kan gå till sina jobb för att bussarna står stilla eller det inte finns någon personal på förskolorna.

Han tror inte att det kommer att lösa problemet med visstidsanställningar att tiden för konvertering sänks från två till ett år och köper inte argumentet om att rekryteringsbehoven är så stora att arbetsgivarna kommer att lasa in folk.

– Det enda jag känt till under mitt arbetsliv är att det är visstidare som kommer och går och sällan kommer upp i sina lasdagar. Jag förstår inte varför arbetsgivarna magiskt skulle sluta med det bara för att man ändrar tidsgränserna, säger Daniel Wiklund-Langs. 

Han påpekar också att Handels har kommit till andra slutsatser, trots att de har liknande problem som Kommunal med många kvinnliga medlemmar som är visstidanställda.

Daniel Wiklund-Langs menar också att Kommunal varit osolidariska med både övriga LO och även andra på arbetsmarknaden som kommer att påverkas om uppgörelsen blir lag.

– Det här är inte bara ett avtal som rör Kommunals och IF Metalls medlemmar, det är något som kommer påverka hela Sveriges arbetsmarknad.

Jag är superödmjuk inför att ja, det är försämringar också. Men jag tycker att de här visstidsgrejerna trumfar. Det är alldeles för många som har skitanställningar utan någon trygghet alls.

Felix Finnveden, regionalt fackligt ombud och ledamot i förbundsstyrelsen

Felix Finnveden är personlig assistent, regionalt fackligt ombud i sektion Gullmarsplan i Stockholm och sitter också i Kommunals förbundsstyrelse. Han var alltså med och fattade beslutet om att säga ja till uppgörelsen. Han har inga problem med att försvara det beslutet.

– Det ger oss större möjligheter att organisera de visstidsanställda. För min del är det tveklöst det. Och att få ta del av omställningen, som också ska gälla visstidsanställda och personliga assistenter. Det är en ganska stor skillnad mot i dag, när vi bara har betalat för omställningen utan att få ta del av den, säger Felix Finnveden.

Felix Finnveden.
Felix Finnveden, regionalt fackligt ombud i sektion Gullmarsplan i Stockholm och sitter i Kommunals förbundsstyrelse.

Han har mötts av mycket upprörda reaktioner från medlemmar och förtroendevalda och säger att han förstår det.

– Jag är superödmjuk inför att ja, det är försämringar också. Men jag tycker att de här visstidsgrejerna trumfar. Det är alldeles för många som har skitanställningar utan någon trygghet alls.

De som är kritiska menar att det bara kommer göra att man får sluta tidigare, för att arbetsgivaren ska slippa fastanställa?

– Det är klart att man kan spekulera i det, men man ska komma ihåg att SKR inom en tioårsperiod behöver rekrytera en halv miljon människor. Det finns ett enormt behov av personal.

När det gäller förändringarna av saklig grund för uppsägning så litar han på proffsförhandlarna i Kommunal som sagt att det inte kommer att bli så stora skillnader mot i dag.

– Den här godtyckligheten som vissa beskriver kommer inte att finnas. Ja, det kan öppnas upp på vissa punkter men arbetsgivaren har fortfarande en bevisbörda. Men vi får såklart bevaka det noga.

Kommunal och IF Metall har kritiserats för att ha gått emot det beslut som togs på LO:s repskap i oktober (se fotnot) och som slog fast att LO inte skulle gå med på uppgörelsen. Felix Finnveden var själv med på det repskapet säger att han inte tolkar det som att de har gått emot det beslutet.

– På repet tog vi ett uttalande där det står att vi inte ska förhandla under hot om lagstiftning. Men eftersom PTK godkände överenskommelsen har regeringen sagt att utredningens förslag inte längre är aktuella.

Var det självklart för dig att fatta det här beslutet?

– Nej absolut inte. Det är ett jättestort beslut och det påverkar väldigt många, alla löntagare i viss mån. Så det är klart att jag har funderat jättemycket på det. Men jag landar i att helheten faktiskt innebär förbättringar.

Fotnot: Representantskapet är mellan kongresserna LOs högsta beslutande organ. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter.