– Vi får ett engångsbelopp på 6 000 kronor, det är helt suveränt. Det är någon form av bonus, det är inte retroaktivt. Det ska ses som en kompensation för insatsen under året, säger Marie Boström, ombudsman Kommunal.

Engångsbeloppet ska betalas ut december i år till dem som varit månadsavlönade under perioden 1 maj till 31 december i år. Den som arbetar deltid får del av engångsbeloppet motsvarande sysselsättningsgraden.

Löneökningarna dröjer till 1 maj nästa år då lönen ska öka med 3,4 procent eller 891 kronor och 1 maj 2022 då ökningen är 2 procent eller 542 kronor. Detta är räknat på heltid, löneökningarna är individuella och garanti för en ökning saknas.

Varför dröjer löneökningarna till nästa år när anställda i kommuner och regioner får löneökningar redan i år?

– Det är olika arbetsgivarorganisationer, det blir olika resultat. Det beror på olika saker, för att få ihop märket och finansiera sänkningen av veckoarbetstiden så får man laborera med kostnaderna och när arbetsgivaren tar dem. Det är förhandlingstekniska anledningar att det blir olika, säger Marie Boström.

Flera andra avtal som Kommunal tecknat har extrasatsningar på yrkesutbildade. Men inte det här avtalet.

– Vi drev inte den frågan. I stället valde vi att lägga krutet på sänkt veckoarbetstid, säger Marie Boström.

Marie Boström, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

I det nya avtalet sänks nu arbetstidsmåttet för den som är schemalagd både dag, kvällar och helger från 38,15 timmar per vecka till 37 timmar. Samtidigt sänks arbetstiden för ständig natt från 36 timmar per vecka till 34,20. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2022. Detta ger samma arbetstidsmått som flera andra av Kommunals avtal.

– Att man sänkt arbetstidsmåttet är det som vi är mest nöjda med. Det är en stor seger, det är jättehärligt. Det här är en arbetsmiljöfråga, att man jobbar oregelbundet tär mycket, säger Marie Boström.

En nyhet i avtalet gäller föräldralön. Tidigare fanns ett krav sex månaders anställning, det försvinner nu. En annan nyhet är att man kan få gå till barnmorska på arbetstid om arbetet tillåter.

Möjligheterna till betalad ledighet utökas om en anhörig hastigt drabbas av allvarlig sjukdom eller dödsfall samt vid begravning, gravsättning och bouppteckning.

Nya regler gäller också för semester, arbetsgivaren ska meddela när man får sommarsemester (huvudsemester) senast tre månader innan den börjar. Semesterlagen säger två månader.

Under avtalsperioden ska ett partsgemensamt arbete ske med heltidsarbete som norm, en annan form för ob-tillägg och jour ska utredas och det ska också möjligheterna att införa någon form av arbetstidskonto.

Kommunal har cirka 1100 medlemmar på avtalet, alla yrkesgrupper inräknade så finns cirka 6 000 anställda hos arbetsgivare med Arbetsgivaralliansens avtal för vård och omsorg. En av de största arbetsgivarna är Bräcke diakoni.

Kort om avtalet

  • Avtalet med Arbetsgivaralliansen för vård och omsorg gäller från den 1 maj 2020 till den 30 april 2023.
  • Löneökningar med i genomsnitt 891 kronor (3,4 procent) på heltid den 1 maj 2021 och 542 kronor (2 procent) den 1 maj 2022.
  • Engångsbelopp på 6 000 kronor som betalas ut december i år till dem som varit månadsavlönade under perioden 1 maj till 31 december i år. Den som arbetar deltid får del av engångsbeloppet motsvarande sysselsättningsgraden.
  • Beräkningsgrunden för ob-tilläggen höjs den 1 oktober 2021 och den 1 oktober 2022. Höjningen är totalt 5,4 procent.
  • Lägstalönerna höjs med 3,4 procent den 1 oktober 2021 till 22 653 kronor för den som fyllt 19 år och har en adekvat gymnasieutbildning. För den som saknar adekvat gymnasieutbildning blir lönen då 20 444 kronor.
  • Lägstalönerna höjs även den 1 oktober 2022 och då med 2 procent till 23 106 kronor för den som fyllt 19 år och har en adekvat gymnasieutbildning. För den som saknar adekvat gymnasieutbildning blir lönen då 20 853 kronor. Samtliga belopp gäller heltid.

Fotnot: Bilden är licenserad av Creative Commons CC0 via Wikimedia.