Webbutbildningen är särskilt anpassad för arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Fyra spår finns så att deltagarna kan välja den inriktning som de har mest användning av. Tanken är att kunskaperna från det första avsnittet ska användas i de övriga där man ställs inför exempel på situationer som man kan ställas inför under en arbetsdag.

Det går att delta både individuellt och i grupp. Utbildningen är gratis och tar cirka en timme att genomföra.

Fotnot: Här kan du ta ta del av utbildningen (extern länk).