Löneutrymmet för de båda avtalen är 5,4 procent under hela perioden. Förändringarna i avtalen är också de samma. Skälet är att KFO och IDEA går ihop vid årsskiftet och blir en ny arbetsgivarorganisation som får namnet Fremia. Från den 1 september nästa år kommer KFO-avtalet gälla för båda de här avtalen.

Lönerna höjs vid två tillfällen, den 1 juni nästa år med 700 kronor och den 1 november 2022 med 566 kronor. Båda beloppen gäller heltidsanställda, för deltidsanställda gäller de proportionerligt. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.

Det samma gäller satsningen på 0,5 procent för yrkesutbildade, även detta räknat på heltid.

– Extrasatsningen på yrkesutbildade kan i bästa fall ge ökningar på uppemot en procent, jag är nöjd med det, säger Per Svensson, ombudsman Kommunal.

Lägstalönerna höjs med 5,4 procent under avtalsperioden.

Reglerna för intjänandet av tjänstepension sänks från 25 till 22 år.

– Det är en bra sak som gör skillnad för de unga, säger Per Svensson.

Kommunals medlemmar på KFO-avtalet finns främst på mindre kooperativa förskolor, några av de största arbetsgivarna på IDEA-avtalet är Fryshuset och Medborgarskolan.

Hos de arbetsgivare som är anslutna till KFO-avtalet finns totalt 18 000 anställda om samtliga yrkesgrupper räknas in. På IDEA-avtalet finns cirka 1700 anställda, även där samtliga yrkesgrupper inräknade.

Mer om avtalet

Avtalet med KFO gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023. Avtalet med IDEA gäller från 1 november 2020 till den 31 augusti 2021, från den 1 september 2021 tar KFO-avtalet över.

  • Löneökningar med i genomsnitt 700 kronor (3 procent) den 1 juni 2021 och 566 kronor (2,4 procent) den 1 november 2022.
  • Extra pott för yrkesutbildade med 0,3 procent av lönesumman det första avtalsåret och 0,2 procent det andra avtalsåret.
  • Sänkt ålder för tjänstepensionsinbetalning, pengar avsätts från 22 år i stället för dagens 25 år.
  • Ersättningarna höjs med motsvarande 3 procent 2021 och 2,4 procent 2022.
  • Lägstalönerna höjs för de som fyllt 19 år höjs 2021 till 20 009 kronor på KFO-avtalet, och på IDEA-avtalet höjs de till 20 063 kronor. För yrkesförberedande utbildning på KFO-avtalet blir lägstalönen nästa år 22 423 kronor på KFO-avtalet och 22 603 kronor på IDEA-avtalet. För lägstalönerna 2022 gäller KFO-avtalet och då blir lägstalönen för den som fyllt 19 år 20 489 kronor och för den som har yrkesförberedande utbildning 23 064 kronor.