Att löneökningarna är identiska med dem som finns i det största avtalet, med Sveriges Kommuner och Regioner, är ingen slump. Från den 1 januari 2022 är det SKR-avtalet som ska gälla för dem som tidigare gått på konsult- och service-avtalet.

Innan dess höjs alltså lönerna med i genomsnitt 1 050 kronor, från den 1 november i år och den 1 april 2021.

Lägstalönerna i avtalet höjs också men ligger fram till den 1 januari 2022 något under SKR-avtalets lägstalöner.

Enligt Sobona är det omkring 800 anställda i 46 företag som berörs av avtalet.

Fotnot: Mer om avtalet finns på kommunal.se.