Engångsbeloppet tillkom i stället för retroaktiv löneökning från april, som var det Kommunal krävde ursprungligen. Det är på som mest 5 500 kronor och gäller månadsavlönade. Timavlönade omfattas alltså inte eftersom det centrala löneavtalet inte gäller dem.

En rundringning som Kommunalarbetaren har gjort visar att frågan ändå är på bordet på många håll. Det gäller bland annat de pågående förhandlingarna i Ludvika och Region Dalarna. I Östersund, Nacka, Vänersborg, Lidköping och Region Värmland har arbetsgivaren sagt nej. Det gäller också Bollnäs som Kommunalarbetaren rapporterat om. Och även Boden, enligt Norrländska Socialdemokraten. 

Region Halland har krävt engångsbeloppet till en grupp på en klinik som har många timanställda.

Femhundralappar.

Alla får inte samma engångs­belopp

Avtal

I Örebros vård och omsorg får timanställda inte del av engångsbeloppet, däremot får de löneökningen retroaktivt från maj till oktober.

Men frågan är antagligen aktuell på många ställen. Förbundet har fått en del frågor från sektioner runt om i landet om hur detta ska hanteras, säger Johan Ingelskog.

– Det har kommit ett antal frågor. När vi förklarar att vårt centrala löneavtal alltid har varit konstruerat så här så är det inga konstigheter. Det är den lokala rundan som hanterar de timavlönades löner totalt sett. Och det har man gjort med framgång. När vi tittar på lönestatistiken så ser vi att timavlönade hänger med i löneökningstakten.

Vad tycker du om att de flesta arbetsgivare verkar säga nej till att timavlönade ska få del av engångsbeloppet?

– Arbetsgivarna säger nej till väldigt många saker och det kan man ju ha åsikter om men det viktigaste är att vi företräder även de timavlönade i de lokala förhandlingarna.

Var det aktuellt under de centrala förhandlingarna att även timavlönade skulle omfattas av engångsbeloppet?

– Jag vill inte kommentera exakt hur vi resonerade men det är klart när vi förhandlade engångsbeloppet så var alla frågor på bordet, men resultatet blev det här.

Borde ni ställt hårdare krav på att även timavlönade skulle omfattas?

– Under förhandlingarna om engångsbeloppet hade vi ett antal ingångsvärden givetvis. Men vi har tecknat ett avtal med Sveriges Kommuner och Regioner och det var så här långt vi nådde när det gällde engångsbeloppet.

Engångsbeloppet på 5 500 kronor betalas ut till den som jobbat heltid och varit anställd på månadslön under hela den aktuella perioden då avtalet var uppskjutet mellan april och oktober. För dem med kortare anställningstid och/eller lägre sysselsättningsgrad blir beloppet lägre.