I förra veckan kom nyheten att ett muterat coronavirus hittats hos minkar i Danmark och att regeringen beordrat slakt av samtliga av landets minkar (något de nu tvingats backa från). Snart stod det klart att även tio svenska minkfarmar, alla i Blekinge, har fått in smittan. I Sverige rör det sig dock inte om den muterade varianten av viruset. 

Torgny Lindqvist är regionalt skyddsombud för Kommunal i Sölvesborg och har varit i kontakt med flera av de medlemmar som jobbar på de drabbade minkfarmerna.

– Det är stor oro hos våra medlemmar där. De är framför allt oroliga över sina arbeten. Det är ju en ständig kamp, de har legat under luppen länge från djurrättsaktivister och har väldigt mycket på sig hela tiden, säger Torgny Lindqvist.

Nyheterna från Danmark om masslakt av minkar har alltså främst lett till en oro för att samma sak ska hända i Sverige, att farmerna ska tvingas lägga ner och personalen därmed ska förlora sina jobb. Oron för att bli smittade är inte lika stor.

– Arbetsgivarna har tydliga handlingsplaner för det och de har skyddsutrustning. Rent arbetsmiljömässigt så är arbetsgivaren ganska väl framme med åtgärder för våra medlemmar, säger Torgny Lindqvist.

Personalen har fått stränga order att de inte får mötas av några andra utifrån. Ingen ska besöka arbetsplatserna och de ska själva inte umgås med människor som de inte träffar dagligen.

Torgny Lindqvist, Kommunal

Efter att coronaviruset upptäckts på de svenska minkfarmerna har Jordbruksverket skärpt restriktionerna. Ingen utomstående får besöka minkfarmerna, bara de som behövs för minkarnas dagliga skötsel har tillträde.

– Personalen har fått stränga order att de inte får mötas av några andra utifrån. Ingen ska besöka arbetsplatserna och de ska själva inte umgås med människor som de inte träffar dagligen, säger Torgny Lindqvist.

Hur stor är då risken för att en människa smittas av coronavirus från en mink? Mycket liten, säger Håkan Henriksson, chefsveterinär på Jordbruksverket. I Nederländerna och Danmark finns det endast ett fåtal fall där man vet att smittan har gått från mink till människa. 

– Går man in i ett minkstall helt utan andningsskydd och liknande så finns det väl en liten risk. Det är en betydligt större risk tvärtom, det vill säga att människor smittar mink. Mink är oerhört känsligt för coronavirus, precis som iller. Även en liten hamster är ganska känslig, säger Håkan Henriksson.

Vad han vet är det heller inte så att den muterade varianten som har hittats i Danmark smittar lättare till människor än det vanliga coronaviruset. Han säger att situationen i Danmark ska tas på allvar men att det är stora skillnader mellan Sverige och Danmark.

Medan det finns 17 miljoner minkar i Danmark och över tusen minkbesättningar, varav 200-250 har fått in smittan, finns det endast 40 minkbesättningar och totalt cirka 650 000 minkar i Sverige. 20 av minkbesättningarna ligger ganska tätt i Blekinge, medan den övriga hälften finns utspridda över landet, vilket minskar risken för att viruset sprids till ytterligare minkfarmer.

Man kan inte jämföra med Danmark, förutsättningarna ser inte likadana ut. Sedan måste man naturligtvis ha respekt för coronaviruset som drabbar väldigt många individer samtidigt.

Håkan Henriksson, Jordbruksverket

Dessutom är det den tiden på året där en majoritet av minkarna ändå ska avlivas för att bli päls. 

– Man kan inte jämföra med Danmark, förutsättningarna ser inte likadana ut. Sedan måste man naturligtvis ha respekt för coronaviruset som drabbar väldigt många individer samtidigt, säger Håkan Henriksson.

Om man jobbar med andra djur, till exempel grisar eller fåglar, finns inte alls samma risk att djuren får coronaviruset. 

– Det är väldigt speciellt med mink och corona, de är väldigt mottagliga. Inget av våra tamboskap är känsliga för corona. Det finns ju andra virus, typ influensavirus, som är betydligt farligare när det gäller fjäderfä eller gris till exempel, säger Håkan Henriksson.