Transportföretagen vill att regeringen lämnar in en ansökan hos EU-kommissionen för att få förlänga tiden för förare att skaffa eller förnya Yrkeskompetensbevis, YKB. Det skriver bussmagasinet.se.

Orsaken är att pandemin har begränsat möjligheten att genomföra de utbildningar och prov som krävs.

Transportföretagen är en organisation inom Svenskt Näringsliv. Arbetsgivare- och branschorganisationen Sveriges Bussföretag är ett av de förbund som ingår i Transportföretagen.