I det nya avtalet för kommuner, regioner och kommunala bolag står det att efter 18 månader som allmän visstidsanställd eller som vikarie ska tjänsten övergå i en tillsvidareanställning, fast jobb.  Ändringen gäller från den 1 oktober nästa år.

På papperet kan det se ut som att skillnaden inte är så stor jämfört med den tidigare skrivningen i att sammanlagt tre års vikariat och/eller allmän visstidsanställning ska ge fast jobb. 

Men Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR, menar att den förra skrivningen tog sikte på så kallad stapling. Det innebär att man först är anställd i den ena anställningsformen och sen den andra, vilket gör att det kan dröja tre år innan man blir fast anställd.

Nya avtalet mellan Kommunal och SKR.

Frågor och svar om nya avtalet

Avtal

Och stapling är inget vanligt fenomen i kommuner och regioner, enligt Jeanette Hedberg. De allra flesta icke tillsvidareanställda är vikarier. Allmän visstidsanställning används mer sällan, säger hon. Därför bör skrivningen snarare jämföras med det som står i Las, lagen om anställningsskydd, där regeln är att efter två år som vikarie eller som allmänt visstidsanställd blir det en fast anställning.

– Stapling inte ett jätteproblem i vår sektor. Nu kommer man snabbare bli konverterad till tillsvidareanställning. Med tanke på den utmaning vi har ute i verksamheterna med kompetensförsörjning så är det en adekvat åtgärd att försöka få in tillsvidareanställda, gärna på heltid, snabbare än i dag, säger Jeanette Hedberg.

Jeanette Hedberg, SKL.
Jeanette Hedberg, SKR.

Med de nya reglerna kan arbetsgivarna fortsätta att stapla, till exempel 18 månader som vikarie och 17 månader som allmän visstidsanställd. Men liksom SKR ser inte Kommunal detta som ett stort problem i den här sektorn.

– Vi vet ju att det förekommer att arbetstagare ibland har vikariat och ibland har allmän visstid, vilket var anledningen till att regeln kom till. Men vi ser ju att det är mycket bättre att vi får det som vi får det nu, att det är isolerat. Om man är vikarie så räcker det faktiskt med 18 månader för att sen få en tillsvidareanställning, säger Kommunals Malin Sjunnebo.

Kommunal krävde, när man gick in i förhandlingarna, att visstidsanställningar skulle omvandlas till fast jobb efter 12 månader för dem med yrkesutbildning. Den skrivning som nu blev gäller alla anställda.

– Det var vi och SKR överens om, att det finns skäl att regeln ska träffa alla anställda. Det är bra för alla våra medlemmar att få den tryggheten att snabbare kunna få en tillsvidareanställning, säger Malin Sjunnebo.

Malin Sjunnebo, Kommunal.
Malin Sjunnebo, Kommunal.

Jeanette Hedberg tycker också att det är bättre att alla omfattas.

– Detta är en renare, enklare lösning som gynnar alla medarbetare i sektorn som har tidsbegränsad anställning oavsett vilket fack man är med i. 

Nytt i avtalet är också en ny anställningsform, projektanställning i max fyra år och som inte automatiskt kan övergå till tillsvidareanställning. Men här bedömer både Kommunal och SKR att detta knappast kommer gälla Kommunals medlemmar.

– Det är något som SKR har drivit tidigare och är inriktat på projekt i tjänstemannasektorn som drivs som EU-projekt och andra saker som har extern finansiering, säger Malin Sjunnebo. 

Skulle det kunna bli aktuellt för en medlem i Kommunal?

– Jag kan inte komma på något fall där någon av våra medlemmar varit visstidsanställd av skälet att det finns ett sådant projekt.

Jeanette Hedberg säger att det skulle vara ”i mycket begränsad omfattning i så fall”.

Nya regler för konvertering

Så här stod det i det gamla avtalet (regeln gäller fortfarande fram till den 30 september 2021): 

  • ”Om en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.”
  • Så här lyder de nya reglerna (från och med den 1 oktober 2021): ”En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning mer än 18 månader.” OCH
  • ”Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat mer än 18 månader.”
  • I lagen om anställningsskydd (där tidsgränsen i detta fall avtalats bort) står det:  ”En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år.” OCH
  • ”Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år.”
  • Enligt lag och avtal gäller fortfarande att anställningarna ska varit under en femårsperiod. 
  • I avtalet är också angivet att 548 anställningsdagar motsvarar 18 månader.