Det har varit en lång väntan på grund av pandemin. Vi har nog alla följt avtalsrörelsen med både spänning och oro över hur det skulle gå, eftersom Kommunal valde att lämna LO-samordningen och tog fajten på egen hand. 

Lönekravet har varit mest i fokus då arbetsgivarorganisationen återigen gick in med utgångsbudet noll kronor, ett mysterium enligt mig då alla vet hur mycket vård- och omsorgspersonalen slitit under denna pågående pandemi. Under detta år om något så har vi visat hur mycket vårt yrke och vikten av kompetens betyder. 

Nya avtalet mellan Kommunal och SKR.

Frågor och svar om nya avtalet

Avtal

Precis som i industriavtalet blev det inga retroaktiva löneökningar. Men Kommunal lyckades få igenom ett engångsbelopp till samtliga medarbetare på avtalsområdet.  Jag känner att det är en seger eftersom det är tuffa tider idag. 

Jag hade föredragit att få en löneökning retroaktivt, men återigen måste vi komma ihåg att en avtalsrörelse handlar om att ge och ta.

Jag hade föredragit att få en löneökning retroaktivt, men återigen måste vi komma ihåg att en avtalsrörelse handlar om att ge och ta. Vill man få igenom något så kan det leda till andra avtal eller tryggheter försämras eller helt enkelt tas bort. Så jag är nöjd, och jag insåg på sluttampen att retroaktivt skulle det nog inte bli tal om. 

Femhundralappar.

Alla får inte samma engångs­belopp

Avtal

Jag förstår att de som inte uppfyller kraven för att få engångssumman känner sig svikna. Det handlar om timvikarier som slitit och kämpat minst lika mycket som oss, ibland till och med mer. Men det är ju så att gränser måste sättas och alltid drabbar det någon. Skulle inga gränser sättas så skulle det bli omöjligt att lyckas få igenom något liknande. 

Enligt mig gynnar märket dem som redan har höga löner, det skiljer oftast flera tusen mellan en tjänsteman och mig som undersköterska inom kommunal verksamhet. Hur ska man kunna jämna ut det gapet, undrar jag? 

Märket är det som sätter nivån på våra löner. Jag är väl en av de som kanske inte tycker att exportindustrin ska styra över min löneutveckling, men jag förstår grundtanken. Att förhindra att lönerna ökar för mycket jämfört med andra länder viket skulle leda till minskad konkurrenskraft som i sin tur skulle leda till minskade skatteintäkter, och i slutändan drabba offentliga sektorn med ökad arbetslöshet.

Men enligt mig gynnar märket dem som redan har höga löner, det skiljer oftast flera tusen mellan en tjänsteman och mig som undersköterska inom kommunal verksamhet. Hur ska man kunna jämna ut det gapet, undrar jag? 

Att vi fick till ett avtal för yrkesutbildad personal är toppen. Pandemin som fortfarande pågår har ofta satt vår kunskap på sin spets och det ska märkas i lönekuvertet att formell kompetens faktiskt lönar sig. Ännu bättre är att det kanske gör att fler väljer att utbilda sig. 

Nu har vi fått reda på hur många procent våra löner kommer öka under de kommande fyra åren. Vi hade nog alla hoppats på högre siffror, men starten var ju noll kronor, och läget var tufft. Med tanke på utgångsläget har vi lyckats få till en bra ökning. Och ännu bättre är att det inte ledde till några konfliktåtgärder. 

Att vi fick till ett avtal för yrkesutbildad personal är toppen. Pandemin som fortfarande pågår har ofta satt vår kunskap på sin spets och det ska märkas i lönekuvertet att formell kompetens faktiskt lönar sig. Ännu bättre är att det kanske gör att fler väljer att utbilda sig.