OBS! Nya avtalet är klart – läs allt om det här!

Presskonferensen hålls i SKR:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm. Att fack och arbetsgivare håller gemensam presskonferens tyder på att de har ett gemensamt avtal att presentera.

Kommunalarbetaren är på plats och rapporterar om vad som sägs omedelbart efter klockan 10.

Följ ka.se för mer information och kommentarer om vad som händer med löner och villkor för kommunalare i kommuner, regioner och kommunala bolag.

Här är Kommunals krav …

… i förhandlingarna med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner:

 • Löneökningar med tre procent, plus 0,5 procent extra till yrkesutbildade i vård, skola och omsorg. 
 • Höjda ersättningar, som ob-tillägg, övertid etc. med procenttal som motsvarar löneökningarna.
 • Retroaktiv löneökning från och med då avtalet förlängdes, våren 2020.
 • Avskaffa karensavdraget. 
 • Tid mellan arbetspassen vid delade turer ska ersättas. 
 • Heltidsmått nattarbete ska sänkas till 32 timmar/vecka
 • Tio fridagar på en fyraveckorsperiod för dem som har både vardag och helg på schemat. 
 • Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. 
 • Arbetstidskonton där del av löneutrymme avsätts, och sedan kan tas ut i tid, pengar eller pensionsavsättning. 
 • Deltidsanställda som jobbar extra ska kompenseras med övertid
 • Visstidsanställda med yrkesutbildning ska få fast jobb efter ett år. 
 • Förtydligande av när jourpass kan förläggas.
 • Arbetsgrupp för att se över Bilaga J, som reglerar jourarbete, i relation till heltidsresan. 
 • Parternas arbete med heltid som norm ska fortsätta efter 2021.