– Det fanns tillgång till skyddsutrustning på arbetsplatsen, men han använde den inte eftersom han inte arbetade med någon brukare som var smittad eller uppvisade symtom, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Det är i slutet av mars som mannen får feber och hosta och blir sjukskriven. När han testas veckan efter visar det sig att han bär på covid-19.

Tre kollegor som blivit sjuka vid samma tid, visar sig också ha viruset. När hela arbetsgruppen testas några veckor senare visar sig ytterligare en anställd vara smittad.

Två veckor efter att mannen blev sjuk avlider han. Men det är osäkert om det beror på covid-19 då arbetsgivaren inte har fått veta dödsorsaken, skriver Skellefteå kommun i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Efter en inspektion har Arbetsmiljöverket kommit fram till att arbetsgivaren har följt sitt arbetsmiljöansvar och gjort vad som krävs för att skydda de anställda.

– De anställda hade tillgång till skyddsutrustning och arbetsgivaren hade bra rutiner vid smitta, säger Ulrika Scholander.

Ulrika Schölander.
Ulrika Scholander, sektionschef Arbetsmiljöverket.

Den anställde som avled hade inte använt personlig skyddsutrustning, men enligt Arbetsmiljöverkets utredning hade han inte vårdat brukare som var misstänkt eller konstaterat smittade. Han ska heller inte ha arbetat med de kollegor som senare visat sig vara smittade.

– Arbetsmiljöverket utreder om arbetsgivaren har uppfyllt sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och förebyggt riskerna som finns, säger Ulrika Scholander.

Kommunal i Skellefteå har inget att invända mot beslutet.

Mannens anhöriga krävde att en obduktion skulle göras, men först efter att mannen kremerats fick de besked från Norrlands universitetssjukhus att det inte hade blivit av, skriver Folkbladet.

Orsaken uppgavs vara smittorisken, men även personalbrist på sjukhuset under pandemin.  De anhöriga har anmält händelsen till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo.