Ibland när man är fackligt aktiv, särskilt i en tid av nyliberala beslut, i en tid av besparingar och neddragningar, i en tid av försämringar för Kommunals medlemmar så kan det kännas så tufft. Det tenderar att vara lättare att bli förbannad på sitt eget fackförbund än att hitta energin till att tillsammans agera och göra något åt saken.

Lite så kändes det när vi i Kommunal Stockholms län nåddes av beskedet att den borgerliga majoriteten i Nynäshamns kommun tänkte besluta om total privatisering av hemtjänsten. Mörker. Vi kände oss som papegojor när vi i debattartiklar motsatte oss tankarna och levererade argument efter argument för varför det var ett dåligt förslag.

Samtidigt fanns det en opposition i Nynäshamn som regerade precis som oss. En opposition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var beredda att engagera sig och kämpa ända in i kaklet för att förslaget inte skulle bli verklighet. Och vi krokade arm.

Sällan har vi skådat ett sådant samhällsengagemang. Det har varit en helt fantastisk resa med namninsamlingar, debattartiklar, arbetsplatsbesök och samordning av insatser.

Sällan har vi skådat ett sådant samhällsengagemang. Det har varit en helt fantastisk resa med namninsamlingar, debattartiklar, arbetsplatsbesök och samordning av insatser. Invånarna i Nynäshamn har ställt upp, pratat med sina grannar, medlemmarna i Kommunal sektion Sydost har protesterat, ställt upp på sin fritid och hjälpt till.

Vi i Kommunal Stockholms län och alla de som engagerat sig, vet att om man ska ha visionen om att vara Sveriges bästa arbetsgivare så måste det också visa sig i handling. Vi vet att det inte är kollektivavtalen eller personalens villkor som gör att en hemtjänst inte går ihop ekonomiskt. Det är helt enkelt för lite resurser in i verksamheten. 

Vi vet att kvalitet i hemtjänsten består i trygghet i att veta vem man ska möta, vem som ska ge en omsorg och att valfrihet inte bara är privata alternativ. Och det har hållit oss samman.

Vi vet också att kvalitet i hemtjänsten består i trygghet i att veta vem man ska möta, vem som ska ge en omsorg och att valfrihet inte bara är privata alternativ. Och det har hållit oss samman. Över 5000 namnunderskrifter har samlats in och de lämnades över till nämndordförande.

Och vi lyckades. En majoritet av nämndens ledamöter röstade ner förslaget och hemtjänsten blir kvar i kommunal regi. En seger för Kommunals medlemmar och en seger för Nynäshamns invånare. Det är en seger för samarbete och sammanhållning.

Så knyt inte näven i fickan när ni ser om något som är fel, eller om något beslut håller på att fattas som innebär försämringar. Vi kan, om vi bara engagerar oss, förändra världen. Bara vi bestämmer oss och gör det tillsammans.