Sveriges Kommuner och Regioner vill att regeringen ändrar lagstiftningen så att det blir möjligt att införa lokala och regionala besöksförbud på äldreboenden i områden när smittspridningen är stor. I dag går inte det.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att Folkhälsomyndigheten måste diskutera frågan i detalj, men att det kan finnas en poäng med att ha en lagstiftning som gör det möjligt att införa åtgärder lokalt när man har lokala problem:

– Det är vår bedömning att det skulle kunna vara av värde. Om det sedan exakt ska handla om besöksförbud på äldreboenden eller möjlighet att stänga vissa verksamheter, det är en diskussion man får ha vidare. Men att man kan göra lokala anpassningar vore säkert bra i den situation vi befinner oss i dag, säger Anders Tegnell.