Bakgrunden är att Region Västerbotten av ekonomiska skäl sade upp ett lokalt avtal med fackförbunden om en ersättning, för dem som inte hade raster utan i stället så kallat måltidsuppehåll, som räknas in i arbetstiden. 

Kommunal och Vårdförbundet har inlett en dialog med arbetsgivaren om att eventuellt få till ett nytt avtal, men de förhandlingarna är i sin linda.

Tidigare fick de anställda ersättning dels för att inte de hade några raster och dels som en kompensation för att köpa mat.

– Matlåda kan man ha men den kanske inte alltid funkar tidsmässigt, därför fick vi ersättning för mat också, säger Kristian Ådén.

Kristian Ådén.
Kristian Ådén.

Ersättningen gav ungefär 1 500 kronor per månad.

– Det är en märkbar summa som försvinner. Men det är inte det som är det primära. Vi fick ersättning på grund av att vi i vårt jobb bara kan äta när det är lugnt och när man får tid och då kanske man inte är på ambulansstationen eller i närheten av någon stad.

Ett annat skäl till att arbetsgivaren sade upp avtalet är förändrade skrivningar i det centrala avtalet kring måltidsuppehåll.

Med de nya reglerna är det nu rast som gäller och därmed en utökad arbetstid med ungefär en dag per månad. Men de anställda förfogar inte själva över när rasten ska tas. Det styrs av SOS Alarm, som ropar ut när det är dags.

– De bestämmer när vi har rast. Jag vet inte innan när det blir. De ropar upp oss att nu har du rast i 30 minuter, säger Kristian Ådén.

Tanken är att det ske under tid när man är på ambulansstationen. Men hittills har det vid ungefär hälften av tillfällena, enligt Kristian Ådén, inte gått att ta ut de här rasterna, då utgår enkel övertid i stället.

Det gör att man kan ifrågasätta om det verkligen blir billigare för arbetsgivaren utan det förra lokala avtalet, säger Karin Svedlert, förhandlingsansvarig vid Kommunals regionsektion i Västerbotten.

– Det kommer bli ännu dyrare för arbetsgivaren med all övertid, säger hon.

Men det handlar inte bara om pengar, påpekar hon.

– Arbetsgivaren ska se till att det är en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöaspekten tar också ambulanssjukvårdaren Kristian Ådén upp.

– Jag vil inte sitta och ha rast och se kollegor åka i väg på ärenden som är trängande. Det är den största oron i personalgruppen. Alla vill hjälpa till och vara närvarande för dem som har behov av oss.

Av tidsskäl gick det inte att få en kommentar av verksamhetschefen vid ambulansen i Västerbotten, Jani Sundqvist på onsdagen.