Kommunal och oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tagit initiativ till namninsamlingar mot att den borgerliga alliansen vill lägga ned den kommunala hemtjänsten i kommunen.

Under måndagen överlämnades listorna med 4 871 namnunderskrifter över till socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD).

Orsaken till förslaget att lägga ned beror på att det finns sedan flera år finns ett underskott.

I morgon fattas beslutet i socialnämnden.