I Nynäshamns kommun är 41 procent av all hemtjänst kommunal. Kommunal och oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kraftigt emot förslaget att slopa den kommunala hemtjänsten och har startat namninsamlingar och en Facebook-sida.

Den 29 september ska socialnämnden rösta om hur de vill hantera underskottet i hemtjänsten. Den borgerliga alliansen kommer att rösta för att hemtjänsten avvecklas till förmån för LOV, Lagen om valfrihetssystem.

Anledningen är att det sedan flera år finns ett ekonomiskt underskott. Enligt utredningen som kommunen gjort är de privata utförarna sex miljoner kronor billigare än den kommunala.

– Man tycker att det dyrt i Nynäshamns stad. Man vill helt enkelt slippa den kostnaden, säger Annica Nero, förhandlingsansvarig för Kommunal i Nynäshamn.

– Alliansen säger att de vill ha valfrihet, men tar man bort hemtjänsten i egen regi blir det ju ingen valfrihet. Vi vet att många brukare och medlemmar är oroliga.

Ett annat skäl till att Kommunal och oppositionen är kritiska beror på att det är fler som är anställda på deltid i de privata hemtjänstföretagen.

– Skräckexemplet hos ett företag hos oss i Nynäshamn är en allmän visstidsanställning på en procent med möjlighet att arbeta upp till 100 procent, säger Annica Nero.

Annica Nero, förhandlingsansvarig för Kommunal i Nynäshamn.

Socialdemokraterna menar att sedan regeringen beslutat att skjuta till mer pengar till kommunerna och äldreomsorgen så finns det inte längre något ekonomiskt argument för att avveckla hemtjänsten.

– Det är ett rent ideologiskt beslut, säger Patrik Isestad, ledamot i socialnämnden.

Antonella Pirrone (KD), ordförande i socialnämnden säger till KA att det handlar om ideologi.

– Oavsett hur mycket pengar regeringen ger oss så tycker nämligen inte jag att några av dem ska gå till överdriven kommunal administration bara för att hemtjänsten till varje pris ska vara organiserad på ett visst sätt. Det viktigaste är att använda pengar till rätta prioriteringar och rätta insatser. För mig är det då givet att ett tillfälligt bidrag ska användas på ett sätt som kan gynna de äldre, säger hon.

Kommunal och Socialdemokraterna påpekar att sysselsättningsgraden är lägre hos de privata utövarna jämfört med kommunen. Finns det en risk att det blir svårare att rekrytera personal om all hemtjänst blir privat?

– Nej, jag tror det inte, men allt beror på storlek och organisation i dessa utförare. Jag tror att det är mer attraktivt att jobba i en verksamhet som fungerar bra, oavsett om den är kommunal eller privat.   

Kommunal och oppositionspartierna har startat en namninsamling mot förslaget. Vad tänker du om det?

– Jag är inte förvånad att många skriver på. Jag hade också gärna velat behålla en kommunal hemtjänst men inte till vilket pris som helst. Inte om det betyder att flera miljoner kronor per år av hemtjänstens resurser försvinner i överdriven administration eller att medarbetarnas sjukfrånvaro ligger kvar på den höga nivå som den är i dag, säger Antonella Pirrone.

På måndag ska namninsamlingen lämnas över till ordföranden.