Det är i Borlänge tidning som kvinnan anonymt vittnar om sexuella ofredanden, om underkläder som hon fått hemskickade i Keolis-kuvert och arbetsgivarens oförmåga att agera. Kvinnan har larmat både arbetsgivaren, Kommunal och nu senast gjort en polisanmälan.

Kvinnan själv avböjer samtal med Kommunalarbetaren, men en av hennes kolleger bekräftar hennes polisanmälan:

– Som jag ser det har hon blivit både sexuellt trakasserad och ofredad på arbetsplatsen, säger Roger Korsbäck, bussförare.

Kommunals skyddsombud på Keolis i Dalarna har inte rent fackligt varit inblandad i ärendet som gick direkt till en ombudsman på sektionen (sektionsordföranden vill inte uttala sig eftersom ärendet pågår). Men han är missnöjd med Keolis agerande:

– Problemet är att arbetsgivaren inte tagit tag i ärendet och agerat som de ska. De kräver bevis fastän de redan sett bevis. Nu får kvinnan jobba under protest eftersom hon inte vill att den här mannen i fråga ska vara här, säger Kent Sjöberg, skyddsombud för Kommunal.

Att den här mannen har trakasserat kvinnan har alltså varit allmänt känt bland er andra?

– Ja, visst är det så. De har varit möten med ledningen, men arbetsgivaren verkar inte vilja agera.

I Stockholm sitter Keolis kommunikationsdirektör Karin Nilsson Malmén som främst har konstaterat att det gjorts en internutredning och att ord står mot ord. Det gör att det inte finns mer för ledningen att göra, menar hon.

– Det finns inga skriftliga bevis eller något att gå på så vi kom ingen vart i vår utredning. Nu vet jag att det gjorts en polisanmälan så nu inväntar vi den, säger hon.

Hur gick internutredningen till? 

– Det var inte jag som gjorde den eftersom jag inte är på plats. Men man har tagit in de två parterna och bett dem berätta vad de anser har hänt och om det finns något som styrker det de säger. De tillfrågades också om de ville höra någon ytterligare person och då ville en av parterna det, men när det kom till kritan ville den personen inte delta.

De andra anställda – kolleger till kvinnan och mannen – hördes inte i internutredningen.

– Man bör vara försiktig med att dra in kolleger eftersom vi inte vill starta ryktesspridning. Nu antar vi att polisen är bättre än oss på att utreda och om de kommer fram till att ett brott har begåtts måste vi ju agera på det.

Arbetsgivare har ett stort ansvar att utreda och vidta åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier. Har Keolis tagit det ansvaret?

– Vi har utrett händelsen enligt vår rutin som bygger på lagstiftning inom området. Som sagt så har den interna utredningen inte kunna fastställa att oegentligheter har skett och nu inväntar vi svaret från polisutredningen. Vi har också erbjudit personen som har gjort anmälan stöd från företagshälsovården, säger Karin Nilsson Malmén, kommunikationsdirektör på Keolis

Var fjärde kommunalare uppger att de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats, enligt en LO-rapport som kom härom året. Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och ovälkomna.  Det är den som blir utsatt som avgör om beteendet är ovälkommet eller ej. Sextrakasserier är ett brott som kan polisanmälas. Men oavsett om det anmäls eller inte har arbetsgivaren ansvar för att se till att det upphör.