Antalet skriftliga varningar i Göteborgs stad ökade från 82 under 2018 till 122 under 2019.

– Jag tror att det är brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet som är orsaken och brister i dialogen mellan chef och medarbetare. Cheferna är också pressade, de orkar inte ta tag i frågorna och tar till varningar för att försöka få ordning på problemen, säger Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst, till Göteborgs-Posten.

Tidningens kartläggning visar att antalet varningar varierar stort inom Göteborgs stadsdelar. I Lundby fick 14 medarbetare en varning under 2019 – i Majorna-Linné, som ligger rakt över älven från Lundby, var det bara två.

Varningarna i Lundby rör sig om olovlig eller oredovisad frånvaro, sen ankomst, brister i prestation eller sjukskrivna som inte följer rutiner i rehabilitering.

Tina Liljedahl Scheel, HR-direktör i Göteborgs stad, kan inte svara på varför antalet varningar skiljer sig så mellan stadsdelarna.

– Skriftlig varning är inget man ska använda sig av i onödan, utan på ett riktigt och korrekt sätt, för annars mister den sin betydelse. Generellt är min bild att förvaltningar och stadsdelar använder verktyget på rätt sätt och inget som används i parti och minut. Sedan finns det säkert fall där den skriftliga varningen kanske inte skulle ha utfärdats, säger hon till GP.

Steget efter skriftlig varning är uppsägning med eller utan avgångsvederlag och sista steget är avsked utan lön. Förra året köptes 149 personer ut av Göteborgs stad.