Det har kommit åtskilliga böcker som försöker skildra det splittrade USA och kanske framförallt den grupp människor som röstat fram Donald Trump till landets president. Trots det har Dagens Nyheters gamla USA-korre Sanna Torén Björling en del att tillägga.

I en personligt hållen berättelse skildrar hon delar av USA:s historia och inte minst berättar hon om landet genom hennes barndomsvän Sherrys familj. De är republikaner (Trumpanhängare) som bor vid bergens kant i Montana där vapen är en självklarhet om man ska bege sig ut i skogen. Det är just berättelsen om Sherry och människorna i hennes närhet och den kunskap man får via deras liv som gör boken värd att läsa.