Samtliga fyra boenden i Lomma drivs av Frösunda omsorg. Efter att arbetsgivaren svarat på kritiken skickades 6:6a-anmälan, en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen vidare till Arbetsmiljöverket.  Det mesta som skyddsombuden anförde åtgärdades eller var på gång att åtgärdas redan när Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion.

Därför återkallade skyddsombuden stora delar av anmälan redan i somras. Vad gäller de återstående punkterna, brister det bland annat i tydlighet vilka riskerna är, enligt Arbetsmiljöverket. 

Kommunalarbetaren har sökt Kommunals skyddsombud, utan resultat.