Vid en presskonferens presenterade Stefan Löfven och Centerledaren Annie Lööf en nyhet om vad de vill att statens budget för 2021 ska innehålla. Budgeten, som totalt omfattar över 100 miljarder kronor, har förhandlats fram av regeringen i samarbete med C och L.

Satsningen på äldreomsorgen består av 4 miljarder ytterligare till kommunerna år 2021 och 2022, plus 1,7 miljarder extra till äldreomsorgslyftet som beslutades om i våras.

Det lyftet beräknades då leda till 10 000 fler anställningar på heltid inom äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet ska också göra det möjligt för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterskor eller vårdbiträden.

Sjukvården får i budgetförslaget 4 miljarder extra år 2021 och 2022, bland annat för att regionerna ska kunna klara av de långa vårdköer som har uppstått till följd av inställda operationer under coronapandemin.

Dessutom får kommuner och regioner 10 miljarder kronor extra i generellt statsbidrag år 2021 och fem miljarder extra 2022, pengar som de kan använda på det sätt som de bäst tycker för att klara välfärden.

Stefan Löfven förklarade under presskonferensen att fler nyheter om nästa års budget kommer att presenteras senare.

Budgetförslaget ska senare i höst behandlas och eventuellt godkännas i riksdagen.