I pressmeddelandet säger Tobias Baudin att det är bra att regeringen har lyssnat på medlemmarna i Kommunal och investerar i äldreomsorgen. Och att det är något hela Sverige tjänar på.

– Coronapandemin har blixtbelyst äldreomsorgens förutsättningar. Rätt utbildning och anställningsform är avgörande för äldreomsorgens kvalité, därför är det mycket positivt att regeringen fortsätter att satsa på ett utbildningslyft för äldreomsorgen, fortsätter han.

Han ser också satsningen på höjda statsbidrag till kommuner och regioner som ett välkommet bidrag inför avtalsrörelsen där Kommunal kräver extra till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

– Höjningen av det generella statsbidraget skickar en tydlig signal till arbetsgivarna. Den här avtalsrörelsen handlar i grund och botten om att säkra en fungerande välfärd i hela Sverige, säger Tobias Baudin i pressmeddelandet.