Det är hög tid att Stockholm bryter med normen att man måste gå på i främre delen av bussen. Socialdemokraterna i Region Stockholm och Kommunal Stockholms län har länge krävt att påstigning möjliggörs i alla dörrar på bussen.

Det skulle gå snabbare och trafiken skulle få ett bättre flöde. Dessutom skulle hotbilden mot busschaufförerna minska drastiskt i och med att de inte längre skulle behöva hantera biljetter.  Nu infördes detta på grund av coronapandemin, men det finns flera bra skäl för att behålla påstigning i alla dörrar även efter att pandemin är över.

Påstigning i bakdörrarna infördes för att skydda busschaufförer från smitta. Det innebär dock att möjligheten för bussresenärer att blippa/validera sin biljett försvunnit då man inte går förbi biljettläsaren vid förarplats. Samtidigt har resandet minskat under pandemin vilket lett till att kollektivtrafiken har drabbats av stora inkomstbortfall.

Chaufförerna har upplevt en bättre arbetsmiljö med nästintill minimerad hot- och våldsbild samt att flödet vid av och påstigning har förbättrats.  

En del av det stora intäktstappen beror på att färre åker kollektivt, vilket är helt i linje med myndigheternas rekommendationer. Men det finns också de som struntar i att betala. Fram till i juli hade SL förlorat 1,6 miljarder i intäkter. Samtidigt har chaufförerna upplevt en bättre arbetsmiljö med nästintill minimerad hot- och våldsbild samt att flödet vid av och påstigning har förbättrats.  

Kommunal Stockholms län och Socialdemokraterna i Region Stockholm vill därför installera kortläsare även vid de bakre dörrarna och ser flera vinster med det:

  • Kunna hålla främre dörren stängd tills smittspridningen har minskat drastiskt utan att förlora intäkter. 
  • Bättre ekonomisk situation för SL, både kort- och långsiktigt. 
  • Busschaufförernas arbetsmiljö skulle förbättras genom att man minimerar uppkomsten av hot- och våldssituationer i samband med visering. 
  • För resenärerna skulle detta innebära smidigare påstigning och kortare restider.

Vi tror att detta skulle vara ett positivt steg i rätt riktning, både för resenärerna i Stockholm och för de busschaufförer som dagligen ser till att vi tar oss tryggt och säkert till våra arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter.