Den press som coronapandemin inneburit för sjukvården har gjort att många fått kortare sommarsemester än andra år. I många regioner har det varit vanligt med tre sammanhängande veckor och ytterligare en vecka som tas ut senare.

I vissa regioner finns det kliniker där man fått två veckor sammanhängande plus ytterligare två. Oro finns för att det inte ska gå att ta ut all semester. Möjligheten att spara semesterdagar är begränsad till 30 dagar enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. 

I Region Västra Götaland finns nu ett lokalt avtal som gör det möjligt för den som redan har sparat 30 dagar att spara ytterligare tio dagar fram till 2022.

– Det är bra. Vi är de första att propsa på ledighet, men när de inte får ledigt så måste vi lyssna. Många är slitna och vill ha ledighet, nu är det här en möjlighet. Annars hade de fått ut det i pengar, säger Lotta Björck, facklig företrädare Kommunal SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För dem som vill få ut semesterdagarna i pengar finns möjligheten kvar.

I Region Östergötland görs av samma skäl individuella överenskommelser om att spara fler än 30 semesterdagar.

– Det är upp till varje individ. Det kan vara bra, det ger en chans till återhämtning nästa år, säger Daniel Brehmer, sektionsordförande Kommunal.

I Region Värmland har majoriteten haft tre veckor semester. Nu har arbetsgivaren gjort det möjligt att spara fem semesterdagar utöver de 30 som det centrala avtalet ger möjlighet till. Det gäller dem som inte fått ut 20 dagars semester.

– Man får ingen återhämtning av att spara dem. Det är jättetråkigt, tre veckors semester ger inte tillräcklig återhämtning, säger Eva Jansson, ordförande Kommunals sektion Sjukvård Trafik Värmland.

Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge agerar Kommunal för att det ska bli möjligt att spara fler dagar. Skälet är att många har fler än 20 semesterdagar men bara fått ut 20 dagar i år.

– Det kan leda till att de överskrider de 30 dagar som får sparas. Det är inte schysst att få det i pengar. Folk behöver ledighet i första hand, säger Catharina Häggbom, ordförande Kommunal Universitetssjukhuset.