Det är förbjudet att återanvända engångsvisir, meddelade Arbetsmiljöverket i början på juli. Trots det vittnar personal i sociala medier att det fortfarande sker. I Gävle har Kommunals skyddsombud inom boendestöd gjort en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Samma situation finns vid ytterligare två arbetsplatser enligt Kommunal. 

– Vi tänkte att det räcker att skicka in ett ärende så att vi får det utrett. Vi tycker att engångsvisir är engångsvisir, det ska användas en gång, det är vår uppfattning, säger Seved Lindström, arbetsmiljöansvarig på Kommunals sektion i Gävle. 

I Gävle används visir vid all nära kontakt som en åtgärd för att skydda brukaren, även när det inte finns symtom, och i de fallen menar kommunen att det inte är samma krav som om det finns bekräftad eller misstänkt smitta, då ett annat slags visir används.

– När de gäller de som vi har i förebyggande syfte, då återanvänder vi fortfarande. Vi har inte fått något beslut från Arbetsmiljöverket än, vilket vi naturligtvis gärna skulle ha. Jag vet inte varför det tagit så lång tid, jag gissar att det orsakar en del bryderi hos Arbetsmiljöverket, säger Magnus Höijer, sektorchef för Välfärd Gävle.

Hemmagjord skyddsmask (genrebild).

Så många använde fel skydds­utrustning

Covid-19

Arbetsmiljö

Men enligt Arbetsmiljöverket är det inte tillåtet att återanvända engångsvisir även när syftet med visiret är att skydda brukaren och inte personalen.

– Ett engångsvisir är ett engångsvisir. Det är tillverkaren som beskriver det i sin bruksanvisning och när de tillverkar och testar går de i god för att det är ett engångsvisir, man ska följa det som står i bruksanvisningen, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket, som poängterar att han inte uttalar sig om det enskilda fallet.

Däremot finns det diskussioner om definitionen av ”en gång”. Enligt Torben Vincentsen räknar man normalt med ett arbetspass. Vissa tillverkare anger att om det kommer stänk under dagen kan man rengöra och använda det igen under samma pass, men då har vissa arbetsgivare tolkat det som att det då går att rengöra och återanvända ännu fler gånger.

– Det blir en gråzon och det är många som kommer in med olika tolkningar. Sedan kan bruksanvisningar se ut på olika sätt och det kan skapa lite förvirring, så vi håller på och tittar det här, säger han.

Men även Folkhälsomyndigheten skrev tidigare i sina rekommendationer att det var okej att återanvända engångsvisir – och att använda visir som inte var godkända – när syftet var att skydda brukaren och inte personalen. Det fick Arbetsmiljöverkets sakkunnige att reagera.

I ett mejl från i juni som KA tagit del av skrev hon att det gick emot Arbetsmiljöverkets regler och att Folkhälsomyndigheten bör ändra det, vilket också skedde. 

Torben Vincentsen på Arbetsmiljöverket säger att det som komplicerar saken är att när syftet med användningen är att skydda brukaren, ska utrustningen klassas som medicinteknisk produkt och vara godkänd enligt reglerna för det. Det är Läkemedelsverket som är ansvarigt för reglerna kring medicintekniska produkter.

Eftersom detta skapat förvirring håller Arbetsmiljöverket på att ta fram ett förtydligande tillsammans med bland andra Läkemedelsverket. Om ett visir både ska användas som personlig skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning måste det uppfylla kraven för båda de sakerna.

– Har man tagit något som är tillverkat som personlig skyddsutrustning och använt det som medicinteknisk utrustning, eller omvänt, då gör man fel – man ska använda det enligt det tillverkaren har deklarerat. Är det gjort som personlig skyddsutrustning och är engångs, då ska det användas så, säger han.

Förtydligandet kommer inom de närmaste veckorna. 

Magnus Höijer på Gävle kommun säger att Arbetsmiljöverkets besked till KA inte får kommunen att sluta återanvända engångsvisir – de kommer att avvakta beslutet från Arbetsmiljöverket. Han är kritisk till hur samordningen mellan olika myndigheter har fungerat under pandemin och säger det har lett till förvirring. 

– Det orsakar en hel del bryderier hos medarbetare och skyddsombud om vad som gäller. Vi får instruktioner från regionens smittskydd som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sedan kommer Arbetsmiljöverket och säger något annat, säger han.