Av Sveriges 15 000 brandmän är 10 000 deltidsbrandmän. Sveriges räddningstjänst, inte minst i glesbygden, är beroende av att det finns människor som vill arbeta deltid som brandmän.

Därför, menar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att det behöver rekryteras fler.

– Det är helt nödvändigt att vi lyckas rekrytera fler deltidsbrandmän för att kunna klara av kommande olyckor och kriser. Deltidsbrandmännen gör ovärderliga insatser, inte bara vid bränder utan även vid exempelvis trafikolyckor och utförande av förstahjälpen-insatser. Sedan början av 2000-talet har antalet utryckningar ökat med nästan 20 procent och de senaste åren ligger det totala antalet utryckningar på över 100 000 per år, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

För att underlätta att ta ett uppdrag som deltidsbrandman och behålla dem som redan är anställda anser SKR att a-kassereglerna behöver förändras. SKR skrev tillsammans med bland andra Kommunal och Sobona till regeringen i maj för att få till en förändring, men än så länge har regeringen inte agerat.

Förra året uppmärksammades Brandman på jobbet-dagen för första gången. Då genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SKR, Kommunal och andra aktörer en kampanj för att locka fler att bli deltidsbrandmän.