Valdemarsro, ett bostads- och industriområde i Malmö, har nu ingen kollektivtrafik efter klockan 21 på kvällarna.

”Det kan inte förväntas att barn och ungdomar, eller vuxna för den delen, ska ta sig till fots drygt 1,5 kilometer i mörker över motorvägar och genom industriområden för att komma hem efter en kvällskurs, ett träningspass eller en träff med vänner i staden”, skriver Håkan Fäldt, andre vice ordförande i tekniska nämnden i ett brev till Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Han har skrivit brevet tillsammans med Andreas Schönström (S), ordförande i nämnden och dess vice ordförande Håkan Linné (L).

I brevet riktar de hård kritik mot de neddragningar av bussturer som Skånetrafiken fattat beslut om från mitten av augusti. På grund av neddragningarna har Nobina sagt upp 125 förare och ytterligare 150 har tvingats gå ned i tid. På Bergkvarabuss får 66 förare sluta och åtta får arbeta färre timmar.

Det är neddragningar som kollektivtrafiknämnden i Region Skåne har det politiska ansvaret för och som Kommunal och Seko har protesterat emot.

Nu kommer även skarp kritik från Malmös tekniska nämnd.

Håkan Fäldt berättar för Kommunalarbetaren att neddragningarna har lett till överfulla bussar i staden.

– Jag åkte med en buss i lördags kväll som var så fullsatt att de sista passagerarna fick trycka sig in för att komma med.

Skånetrafiken har motiverat neddragningarna med sämre ekonomi och att det på vissa linjer och turer finns för få passagerare. Håkan Fäldt tycker att det i coronatider måste finnas kollektivtrafik för alla, utan trängsel.

– Jag har förståelse för Skånetrafikens sämre ekonomi. Men Region Skåne får omprioritera sina resurser så att vi få den kollektivtrafik som krävs.

Han vill att Skånetrafiken, förutom att återställa turtätheten, ger Nobina i uppdrag att ha bemannade bussar i beredskap som snabbt kan sättas in där det är trängsel i kollektivtrafiken.

– Nu står det lediga bussar i förvaring. En del av uppsägningarna av förare hos Nobina borde kunna återkallas för att ha som reserv när det behövs extra turer.

Ledningen för tekniska nämnden har ännu inte fått svar på sitt brev. Men i fredags träffade den ledningen för kollektivtrafiknämnden, där Håkan Fäldts partikamrat, Carina Zachau, är ordförande.

– Jag tycker att hon tog till sig av vår kritik. Kollektivtrafiknämnden har lovat att återkomma med svar på våra förslag. Men när det blir vet jag inte, säger Håkan Fäldt.