Sedan Lenita Granlund aviserade sin avgång har jag följt diskussionen om vem Kommunal ska välja som ny avtalssekreterare den 3 september. I debatten har kön och vilken roll man har i organisationen förts fram som viktiga argument för att klara av detta uppdrag. Jag håller med om att dessa perspektiv är viktiga.

Men för mig som medlem i Kommunal sedan 1986, och framförallt som anställd ombudsman på enheten för arbetsplats och avtal (ARA) , så är kompetens, erfarenhet , kontaktytor och rutin av förhandlingsarbete viktigare just nu. 

De kan bli nya i Kommunals ledning

Nyheter

Jag har många års erfarenhet av avtalsrörelser och vet som en spelare i laget hur viktigt det är med en avtalssekreterare som kan leda förhandlingsarbetet. Som har den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att kunna förbättra löner och villkor för medlemmarna i Kommunal, som kan leverera ett bra resultat.

När jag följer debatten slår det mig också att avsaknaden om mångfaldsperspektivet är totalt. Jag har hittills inte hört någon föra fram mångfaldsperspektivet – något för valberedningen att tänka på fram till kongressen 2022?

Har man tänkt att det ska ske omröstning hos alla de medlemmar som omfattas av ett specifikt avtal innan det tecknas? Hur ska detta gå till när närmare trehundratusen medlemmar ska rösta om ett nytt avtal?

En annan sak jag reagerat på är att det höjs röster om att medlemmarna på arbetsplatserna ska få mer att säga till om innan ett nytt kollektivavtal tecknas. Tanken är god, men vi har en representativ demokrati. Det betyder att avtalsdelegationen som representerar medlemmarna utses efter sedvanliga nomineringsförfaranden där medlemmarna kan säga sitt. Delegationens arbete ligger sedan till grund för förbundsstyrelsens beslut. 

Har man tänkt att det ska ske omröstning hos alla de medlemmar som omfattas av ett specifikt avtal innan det tecknas? Hur ska detta gå till när närmare trehundratusen medlemmar ska rösta om ett nytt avtal med exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)? Jag tror att det skulle underminera vår förhandlingsposition. Den ordning vi har haft i över 100 år med representativ demokrati gör fackföreningsrörelsen i Sverige stark!

Med dessa funderingar ställer jag mig till hundra procent bakom valberedningens förslag att välja Johan Ingelskog till ny avtalssekreterare fram till kongressen 2022. På detta sätt kan förbundet på ett tryggt sätt genomföra den avtalsrörelse vi har påbörjat och är mitt uppe i. Så kan vi leverera löner och anställningsvillkor på bästa sätt för medlemmarna i Kommunal.

Fotnot: Tre personer kandiderar som ny avtalssekreterare för Kommunal. Läs deras programförklaringar via länkarna nedan.