– Krislägesavtalet ska endast användas just när det är krisläge eftersom det inte är en hållbar och långsiktig lösning för våra medarbetare. Nu har antalet patienter med covid-19 som behöver intensivvård minskat kraftigt och medarbetarna har fått sin välförtjänta och lagstadgade semester. Därför föreslår vi nu att krislägesavtalet ska avaktiveras från och med 1 september, säger HR-direktör Ulrika Sundquist vid Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Regionstyrelsen i Stockholm föreslås fatta beslut nästa vecka.

Den sista augusti slutar förstärkningsavtalet i Region Sörmland att gälla. Arbetsgivaren har inte begärt en förläning av avtalet enligt Kommunal.