Sedan april månad, då Kommunal senast gick ut med medlemssiffror, har förbundet ökat med ytterligare 1 300 medlemmar och hade den 31 juli i år 511 325 medlemmar.

Många fackförbund har vuxit under coronapandemin, men viruset är inte hela förklaringen till ökningen för Kommunal, enligt Johan Ingelskog.

– Nej vi har haft en långsiktig trend sedan augusti förra året med stabila plussiffror. Sen hade vi en boost som många andra LO-förbund i inledningen av coronapandemin. Men den långsiktiga trenden är den viktigaste för oss.

Johan Ingelskog, Kommunal.
Johan Ingelskog, Kommunal.

Detta är alltså nettosiffror. För att ligga kvar på plus minus noll behöver Kommunal värva ungefär 50 000 nya medlemmar per år. Enligt Ingelskog har antalet utträden minskat sedan augusti förra året.

Kommunal har haft som som mål i sina budgetprognoser och verksamhetsplaner att öka med först 5 000 medlemmar per år och inför 2020 och 2021 med 10 000 nya medlemmar. Man har fått kritik av revisorer för att målen inte har uppnåtts. Men i år ser det för första gången möjligt ut att nå målet.

– Ja vi har goda förutsättningar för att det ska lyckas i och med den tillströmning vi har haft. Och nu går vi också in i en av de största och viktigaste avtalsrörelserna på länge. Det gör att man pratar om facket, och betydelsen av facket, runt fikaborden och på arbetsplatserna, säger Johan Ingelskog.