Vård- och omsorgsprogrammet är det yrkesprogram i Göteborgsregionen som ökar mest till hösten, visar resultatet från årets antagning. Total har 219 elever antagits, jämfört med 176 året innan. Fler kan tillkomma på reservintagningen som pågår fram till i början av september. Årets ökning innebär att en dyster trend har brutits.

Mellan åren 2015–2019 minskade antalet sökande med 15 procent och antalet antagna med 6 procent i regionen. Trots det positiva beskedet finns drygt 100 lediga platser kvar på vård- och omsorgsprogrammet.

– Vi är glada men det räcker ju inte på långa vägar för att täcka behovet, säger Ann-Cathrin Gilbertsson.

En stor del av yrkesutbildningen sker inom komvux, men den antagningen sker vid flera tillfällen under året. Vård- och omsorg är den i särklass vanligaste yrkesinriktningen på komvux, i Göteborgsregionen antogs över 900 elever 2019.

– Vi har ett gott söktryck på vuxenutbildningen, särskilt på utbildningarna med språkstöd, säger Ann-Cathrin Gilbertsson.

I Stockholmsregionen har antalet sökande däremot minskat. Malmös antagning är inte klar än. Skolverkets samlade statistik över antagningen nationellt är klar först i oktober.

I våras presenterade regeringen ett äldreomsorgslyft med totalt 462 miljoner kronor som ska fördelas över landet för att öka kompetensen inom äldreomsorgen.

Det ska bidra till att ny och befintlig personal inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. De som genomgår utbildningen utlovas en fast heltidsanställning, enligt ett avtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner.