Vi tror på en stark fackförening. En representativ sådan, en organisation som kan förflytta positioner på arbetsmarknaden. Våren 2019 fattade Kommunals kongress beslut om att vi ska bli fler och höras mer.

Under covid-19-pandemin har vi sett tydliga tecken på att det kommer fler medlemmar. Kommunal hörs i debatten, vi har en agenda att tala om, vi pratar arbetsvillkor och arbetsmiljö. Plötsligt lyssnar både politiken men också samhällsmedborgaren som då tar steget och säger ”den där föreningen vill jag tillhöra”.

Då kan vi inte binda in oss i gamla normer, kulturer och värderingar. Vi måste vara beredda att våga vara normkritiska för att ta oss framåt och vi måste ta ställning för att våga spegla vår medlemskår.

Nu står vi inför ett nytt stort beslut inom Kommunal. Vi kongressombud ska välja en ny avtalssekreterare. Vi tycker att det är självklart att vårt kvinnodominerade förbund ska ha en kvinna på denna post.

Vi tror på det. Det är rätt framtidskliv för Kommunal, men vi har i vår organisation en tendens att söka oss till det trygga hörnet. Det gör att tankarna vandrar… är förändringsresan inställd? Vågar vi inte ta steget och göra de förändringar som behövs genom att nominera kvinnor till ledande poster?

I våra stadgar om Kommunals ändamål, om våra värderingar och i vår verksamhetsinriktning står det att vi ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Då behöver vi också ta ställning.

Men är vi beredda på att ta vårt framtidskliv, höras mer och vara en demokratisk organisation som speglar medlemskåren? Är vi beredda att låta vårt stora trygga Kommunal fatta beslut som ifrågasätter patriarkala strukturer och som sänder signaler om att vi ska ha kvinnor i ledande positioner och som är tydligt normkritiska i alla debatter.

Nu står vi inför ett nytt stort beslut inom Kommunal. Vi kongressombud ska välja en ny avtalssekreterare. Vi tycker att det är självklart att vårt kvinnodominerade förbund ska ha en kvinna på denna post. Det måste finnas jättemånga kompetenta fackligt engagerade kvinnor som är villiga att anta utmaningen. För utmaning är just vad det är när en kvinna tackar ja till att bli nominerad. Vi tror på Jessica P Klemetsson, en fackligt förtroendevald som står nära medlemmarna.

I kravprofilen för förbundsledningsuppdrag står bland annat:

  • Alla i ledningen måste ha en gedigen erfarenhet från arbetsplats, sektion, avdelning och förbundet som helhet.
  • Varit fackligt aktiv i uppdrag både på avdelnings- och sektionsnivå
  • Att ha förmågan att ta med sig arbetsplatsperspektivet, det lokala perspektivet, regionala perspektivet och omsätta in i ett nationellt och internationellt perspektiv

Vi är många som nominerat Jessica P Klemetsson till avtalssekreterare, nu är det dags att ta steget och välja Jessica.

Jessica har tålamod och envishet, två viktiga egenskaper när man ska leda en stor demokratisk organisation. Hon vågar fatta beslut som får saker att hända och hennes moderna värdedrivna ledarstil präglas av ansvarstagande, jämställdhet och mångfald.

Att som ung bli vald som avdelningsordförande och också väljas till förbundsstyrelsen är stort. En förebild för många unga medlemmar.

Jessica är tillgänglig och öppen för alla, hon lyssnar och analyserar det som berättas för henne. Jessica är samtidigt nära arbetsplatserna då hon arbetar som barnskötare på somrarna för att behålla kontakten med både sitt yrke och sina kollegor.

Hon personifierar Kommunals värden.

Tydligt är att hon skapar tillit och får med sig alla, med alla menar vi medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän.

Jessica kommunicerar och debatterar våra värderingar, våra problem och lösningar. Hon har varit ung barnskötare med en dålig chef, där lösningen var att bli förtroendevald på arbetsplatsen, har haft sektionsuppdrag på en liten sektion med små resurser, och har varit sektionsordförande i en av Stockholms största sektioner med flertalet kommuner. Jessica är sedan fem år tillbaka avdelningsordförande i avdelning Stockholm.

Att som ung bli vald som avdelningsordförande och också väljas till förbundsstyrelsen är stort. En förebild för många unga medlemmar.

Så är vi redo –  på riktigt – att ta framtidsklivet? Att välja Jessica är att ta framtidsklivet.