De två valen är fyllnadsval för att ersätta Lisa Bengtsson som förbundssekreterare och Lenita Granlund som avtalssekreterare. Lisa Bengtsson lämnade Kommunals ledning när hon i juni valdes som andre vice ordförande i LO. Och Lenita Granlund har meddelat att hon inte vill fortsätta som avtalssekreterare, av hälsoskäl.

Två kandidater har av medlemmar föreslagits som ny förbundssekreterare och vice ordförande, Jenni Strand och Malin Ragnegård. Och av dessa två förslår valberedningen att det är Jenni Strand som utses.

Hon har nyligen bytt efternamn från Moverare. Jenni Strand är avdelningsordförande för Kommunal Vänerväst i Skaraborgs och Älvsborgs län samt sitter i förbundsstyrelsen.

– Det känns jätteroligt och hedrande att bli föreslagen som förbundssekreterare, säger hon.

Valberedningens ordförande Sladjana Gustafsson säger att de föreslår Jenni Strand på grund av hennes erfarenhet av fackligt arbete och av att sitta i förbundsstyrelsen.

– Hon vet vad det innebär att vara förbundssekreterare. Jenni Strand har även suttit med i stadgekommittén och där gjort ett arbete som ingår i förbundssekreterarens uppgifter, säger hon.

Mitt engagemang bygger på vikten av att vi agerar tillsammans. Det är bara då vi har makten att kunna påverka.

Jenni Strand, tidigare Moverare

Jenni Strands motto är att det ska kännas lätt, roligt och viktigt att vara engagerad i Kommunal. Hon har själv varit fackligt aktiv sedan 2006 då hon blev arbetsplatsombud.

– Jag vill vara med och bygga en stark fackförening. Då krävs en bra organisation som känns relevant för medlemmarna och våra förtroendevalda. Organisationsutveckling har alltid känts viktigt för mig. Det är nödvändigt vi att bygger ut och stärker det fackliga arbetet på arbetsplatserna och vinner fackliga segrar där.

– Mitt engagemang bygger på vikten av att vi agerar tillsammans. Det är bara då vi har makten att kunna påverka, säger Jenni Strand.

För mig är det viktigt att kunna stötta medlemmar och att vi har en bra organisation som stärker vår förening. Det är också viktigt att rekrytera fler medlemmar och vår avdelning är en av dem som har ökat mest i landet.

Malin Ragnegård

Malin Ragnegård står kvar vid sin kandidatur. Hon är avdelningsordförande för Kommunal Bergslagen som organiserar medlemmar i Dalarna och Västmanland.

– Jag kandiderar fortfarande som förbundssekreterare. Det är många som har föreslagit mig och jag tycker att jag har mycket att bidra med. I över halva mitt liv har jag varit fackligt engagerad och har erfarenhet från fackligt arbete på arbetsplatser, i sektionen och avdelningen.

Malin Ragnegård, Kommunal Bergslagen.
Malin Ragnegård, Kommunal Bergslagen.

– För mig är det viktigt att kunna stötta medlemmar och att vi har en bra organisation som stärker vår förening. Det är också viktigt att rekrytera fler medlemmar och vår avdelning är en av dem som har ökat mest i landet. Så jag tycker att jag mer än väl lever upp till kravprofilen som ställs på en förbundssekreterare, säger hon.

Det finns även flera kandidater till valet som avtalssekreterare, Johan Ingelskog, Jessica Klemetsson och Elisabeth Haug.

Sladjana Gustafsson säger att alla tre är mycket kompetenta för uppdraget, men att valberedningen föreslår Johan Ingelskog för att inte Kommunal ska tappa tempo i avtalsrörelsen. Han är i dag chef för förbundets arbetsplats- och avtalsenhet.

– Johan Ingelskog arbetar nära Lenita Granlund och kan ta över ansvaret utan att det blir ett glapp i våra förberedelser inför de förhandlingar som inleds inom kort.

Vi står inför en extremt tuff avtalsrörelse med skyhöga förväntningar från våra medlemmar.

Johan Ingelskog

Sladjana Gustafsson påminner om att det är ett fyllnadsval fram till kongressen 2022. Och att kongressen då kan utse någon annan person om den vill det.

Är det ett medskick du vill göra, att kongressen bör utse en annan avtalssekreterare?

– Det är upp till kongressen att avgöra med hänsyn till vad som är bäst för Kommunal i framtiden. Nu gäller fyllnadsvalet hur vi ska klara av årets avtalsrörelse på bästa sätt.

Johan Ingelskog säger att han är väldigt glad och stolt över att en enig valberedning föreslår honom.

– Samtidigt är jag ödmjuk inför uppdraget. Vi står inför en extremt tuff avtalsrörelse med skyhöga förväntningar från våra medlemmar.

Johan Ingelskog vill som avtalssekreterare fortsätta på den inslagna vägen under tiden som Lenita Granlund har varit avtalssekreterare. Och då ser han fyra strategiskt viktiga områden.

– Det gäller löner, med extra satsningar till våra yrkesutbildade medlemmar, arbetsmiljö, med bland annat krav om fria arbetskläder, arbetstider, med att få bort delade turer och ge alla rätt till heltid samt yrkesutveckling med bland annat legitimation eller skyddade titlar för till exempel undersköterskor.

Han vill också se en strategisk diskussion om vägval när det gäller ersättning för jour och beredskap.

– I dag har vi två olika principer för detta i våra avtal med Sveriges Kommuner och Regioner och med de privata arbetsgivarna.

Johan Ingelskog vill även ha en diskussion om hur fler medlemmar ska kunna bli delaktiga i diskussionerna inför och under avtalsrörelserna.

Den sistnämnda frågan lyfts även fram av de två motkandidaterna.

Jessica Klemetsson, som i dag sitter i förbundsstyrelsen och är avdelningsordförande i Kommunal Stockholm. Avdelningen har till förbundsmötet väckt frågan om hur avtalsarbetet kan bli mer demokratiskt med större delaktighet från förtroendevalda och medlemmar.

Utöver det vill hon att Kommunal utvecklar sitt opinionsbildande arbete.

Jessica Klemetsson säger att hon har flera idéer om hur Kommunal bör utvecklas till att bli ett ännu starkare fack.

Jessica P Klemetsson, avdelningsordförande för Kommunal i Stockholms län.

– Jag har under sommaren varje vecka på Facebook publicerat flera texter om hur vi kan utvecklas i arbetet för bättre arbetsmiljö och andra viktiga strategiska frågor.

I dagsläget vill hon fokusera på den stundande avtalsrörelsen med målet om mer jämställda löner och att utbildning ska löna sig bättre.

Elisabeth Haug, ombudsman på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, tycker också hon att avtalsarbetet ska utvecklas så att medlemmar och förtroendevalda får bättre insyn och kan bli mer delaktiga i förhandlingsarbetet.

Hon vill att medlemskapets värde ska bli mer tydligt än i dag. Och att kommunalarna får högre löner.

Elisabeth Haug, ombudsman på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

– Det har varit ett speciellt år där våra välfärdsarbetare har visat vilket värde de har under pandemin. De har jobbat hårt och måste nu premieras med en rejäl löneökning. Vi kan aldrig acceptera att de fortsätter att värdediskrimineras, säger Elisabeth Haug.

Förbundsmötet kommer att äga rum den 3 september klockan 12-cirka klockan 17. Det kommer att vara digitalt och kan följas på nätet av medlemmar och andra intresserade.

Jenni Strand

Jenni Strand, tidigare Moverare, är 47 år och har två barn. Hon är undersköterska och började jobba fackligt som arbetsplatsombud i hemtjänsten 2006. Jenni Strand bor i Hova.

Hennes viktigaste fackliga fråga är att öka engagemanget för fackligt arbete. 

När hon inte arbetar fackligt vill hon gärna vara ute i naturen, springa, plocka svamp, rida och fiska.

Malin Ragnegård

Malin Ragnegård är 42 år, gift med två barn och tre bonusbarn. Hon bor i Falun. Malin Ragnegård arbetade som personlig assistent när hon blev arbetsplatsombud 1999.

Viktigaste fackliga frågan för henne är att öka engagemanget och den fackliga anslutningen på arbetsplatserna.

När hon inte arbetar fackligt tränar hon och umgås gärna med familj och vänner.

Mer information om Johan Ingelskog, Jessica Klemetsson och Elisabeth Haug kan du läsa här.