Vid allvarliga händelser som denna är arbetsgivaren skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Kommunal på Karolinska och skyddsombuden vill inte säga så mycket innan Arbetsmiljöverket tagit ställning till arbetsgivarens beskrivning.

– Det är tragiskt. Den här personen har arbetat på en avdelning där man vårdade covidpatienter. Och insjuknade. Men ingen kan säga om det beror på att hen blev smittad där eller någon annanstans, säger Catharina Häggbom, sektionsordförande för Kommunal vid Karolinska. 

Catharina Häggbom, sektionsordförande för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset.

Enhetschefen på den avdelning på Karolinska det gäller har skickat in en redogörelse till Arbetsmiljöverket för hur man ser på dödsfallet och om möjliga orsaker.

Hon framhåller där att sådant som tillgång till skyddsutrustning, hygienrutiner med mera har fungerat tillfredsställande och att det inte går att veta om undersköterskan blivit smittad på jobbet.

”Smittan fanns även konstaterad i medarbetarens närmaste familj när medarbetaren insjuknade”, skriver enhetschefen i sin redogörelse för fallet. Hon vill inte kommentera händelsen ytterligare. 

Under den period undersköterskan insjuknade var det mellan sju och nio i personalen som också  var sjuka, enligt arbetsgivarens beskrivning. Det framgår inte om de var sjuka i bekräftad covid-19. Men det var fler sjuka än normalt uppger arbetsgivaren.

– Om det var fler eller färre sjuka på den här enheten än rent generellt vet jag faktiskt inte. Vi har efterfrågat sådan statistik, säger Kommunals Catharina Häggbom.

När ett eventuellt föreläggande eller annat besked från Arbetsmiljöverket kommer är oklart.