Enligt Arbetsdomstolen vandaliserade föraren bussarnas så kallade ”green box” sex gånger. Green box är de färdskrivare som registrerar förarnas färdsätt så att körsättet ska bli mer miljövänligt. Arriva upptäckte att färdskrivarna var trasiga och att någon hade tagit bort kretskortet och ersatt det med en papperslapp.

En person som arbetade som ”personalutvecklare” på Arriva fick i uppdrag att undersöka vem som hade demolerat färdskrivarna. Genom detektivarbetare kom han fram till den nu avskedade föraren. Vid två tillfällen filmade personalutvecklaren då en oförstörd färdskrivare som den aktuelle föraren skulle ut och köra med. Vid båda de gångerna var färdskrivaren trasig när föraren kört bussen. 

Arriva polisanmälde föraren, något som inte ledde till någon förundersökning. Föraren avskedades kort därefter av Arriva. 

Kommunal bestred avskedandet inför Arbetsdomstolen och facket menade att det inte var klarlagt att det var föraren som förstörde färdskrivarna.

Arbetsdomstolen menar dock att bussföraren medvetet skadat företagets egendom och att det därför funnits laga skäl för att han skulle avskedas. Kommunal ska betala Arrivas rättegångskostnader.