Att använda en mindfulness-app några minuter om dagen kan minska irrelevanta rädslor – alltså när man är rädd för något som egentligen inte är farligt. Därför skulle mindfulness kunna användas som terapi mot ångest och posttraumatisk stress.

– Det är också spännande att effekten kvarstår över tid, säger Johannes Björkstrand, forskare i psykologi vid Lunds universitet.