Därmed står förvaltningsrättens tidigare beslut fast. 

Frågan om det krävs munskydd eller inte vid patientnära arbete inom äldreomsorgen då det finns bekräftad eller misstänkt covid-19 har nu alltså nått högsta instans rent juridiskt. 

Arbetsmiljöverket hade velat ha en prövning men såväl kammarrätten som nu Högsta förvaltningsdomstolen anser alltså att frågan inte behöver avgöras mer i domstol.

”Det hade varit bra att få sakfrågan prövad. Arbetsmiljöverket har ställt krav på att personalen ska ha adekvat skyddsutrustning såsom munskydd och visir även i andra ärenden. Vår bedömning av vilken skyddsutrustning som krävs i den aktuella typen av situation står fast. När vi nu fattar beslut i liknande ärenden formulerar vi oss lite mer preciserat kring när kraven gäller, och de besluten har inte överklagats” skriver myndighetens presstjänst i en kommentar till SVT.

Det var strax före påsk som Arbetsmiljöverket gick på samma linje som Kommunals skyddsombud och beslutade att det krävdes munskydd och visir vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Men arbetsgivaren, Stockholms stad, överklagade beslutet och fick alltså rätt i förvaltningsrätten, som dock inte tog ställning till frågan i sak utan konstaterade endast att begreppet patientnära arbete inte var tillräckligt preciserat.Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten som inte gav något prövningstillstånd.

Och nu meddelar alltså Högsta förvaltningsdomstolen samma sak.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten svängt i frågan och rekommenderar sedan en tid tillbaka både visir och munskydd vid vård och omsorg av covidpatienter.