Ändra lagen om sjuklön och möjliggör för parterna att avtala bort karensavdraget.

Det är Kommunals ordförande Tobias Baudins och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiros önskemål till regeringen i en debattartikel i Aftonbladet.

Helst av allt vill debattörerna att karensavdraget avskaffas permenent när coronakrisen är över.

Om inte det görs vill de alltså göra om reglerna i sjuklönelagen så att arbetsmarknadens parter, genom kollektivavtal, kan avtala bort avdraget.

”Att öppna för en avtalslösning ligger helt i linje med den svenska modellen att låta arbetsmarknadens parter förhandla fram lösningar som svarar på reella behov i den aktuella branschen”, skriver debattörerna.

Det var i början av coronkrisen som regeringen tillfälligt gav sjuka möjlighet till ersättning för karensavdraget, det som tidigare kallades för karensdagen.

Ersättningen är lika hög för alla oavsett inkomst. Den var till en början 700 kronor per dag, och kritiserades av många för att ofta inte alls täcka den förlorade inkomsten som karensavdraget innebär.

I maj höjdes karensersättningen till 804 kronor. Reglerna förlängdes också till den 30 september, men är alltså fortfarande tillfälliga, något som vårdfacken vänder sig starkt emot.

”Det är orimligt att kloka beslut som visserligen fattats mot bakgrund av en extrem situation bara rullas tillbaka till ett tidigare, dåligt, normalläge” skriver Tobias Baudin och Sineva Ribeiros i debattartikeln.

Artikeln är tidigare publicerad av tidningen Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.