I förra veckan skrev KA om undersköterskor som larmade om att de måste använda engångsvisir flera gånger, och att många mådde dåligt av det starka desinfektionsmedel de använder för att göra rent dem.

– Vi har också fått till oss informationen att godkända engångsvisir återanvänds – och i och med att de återanvänds är de inte längre godkända, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Hon säger att vissa kommuner och regioner i början av pandemin kanske var tvungna att återanvända engångsvisir på grund av det var stor brist på skyddsutrustning. De förde då ofta in tillvägagångssättet i sina riktlinjer över rutiner:

– Men nu behöver de ändra sina riktlinjer och rutiner. Det här är inte godkänt! Nu finns det en god tillgång på visir. Det finns visir som kan användas flera gånger och som kan rengöras. Engångsvisir ska användas endast en gång. 

Arbetsmiljöverkets beslut om förbud mot att återanvända engångsvisir kommer efter en begäran från ett av Kommunals skyddsombud inom hemtjänsten i Sunne, vilket Sveriges radio rapporterat om. 

– Beslutet vi fattade om förbud var kopplat till ett vite inom äldrevården i Sunne, men samma lagstiftning gäller självklart för alla arbetsställen i landet, säger Ulrika Scholander till Kommunalarbetaren.

Just nu genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsaktivitet där de kontrollerar personlig skyddsutrustning inom vård och omsorg, inom sjukvård och kommunal och privat verksamhet. Kontrollen gäller om skyddsutrustningen är ce-märkt eller är tillfälligt godkänd av Arbetsmiljöverket.

– Vi är ute just nu. Vi ska göra runt 300 besök och har hittills gjort ungefär hälften. Vi har lagt en del omedelbara förbud, även om jag inte kan det exakta antalet. 

Vad är det som ligger bakom den nationella tillsynen?

– Vi fick höra att det användes mycket personlig utrustning som inte var godkänd. I början fanns inte tillräcklig tillgång och det pågick egentillverkning. Men som läget varit de senaste månaderna så finns det ingen brist och därför ska all utrustning som används vara godkänd, säger Ulrika Scholander.

Hur ska arbetstagare agera om arbetsgivaren ändå säger att man ska återanvända engångsvisir eller ha ett munskydd som inte är godkänt?

– Man kan prata med sitt skyddsombud eller direkt med sin arbetsgivare: säga att detta är inte godkänt. Det går att hitta information man kan visa upp om att det inte är godkänt att återanvända engångsvisir, till exempel. Om arbetsgivaren inte lyssnar och köper in rätt material får skyddsombudet lägga en framställan.